Proceeding: Dostawa 5 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, ekologicznych niskoemisyjnych, zasilanych gazem ziemnym sprężonym CNG, przeznaczonych do komunikacji miejskiej w MPK Spółka z o.o. w Tarnowie .

Deadlines:
Posted : 07-10-2019 15:22:00
Placing offers: 08-11-2019 10:00:00
Opening offers : 08-11-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 12_Oświadczenie.docx docx 20.52 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 11. Klauzula informacyjna MPK.pdf pdf 570.77 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 10. Ekologia.docx docx 19.94 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 9.docx docx 18.57 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 8.1. .odt odt 15.93 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 8.pdf pdf 487.04 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 7_1.pdf pdf 334.48 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 7_wzor umowy.pdf pdf 593.87 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 6.docx docx 17.58 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5.docx docx 19.5 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4.docx docx 19.6 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
espd-request (2).xml xml 135.06 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2.2..docx docx 19.49 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2.1..docx docx 46.86 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2.docx docx 33.59 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1_ST.pdf pdf 742.65 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1724.62 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 148.74 2019-10-07 15:22:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 772.5 2019-12-10 11:05:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 476.83 2019-11-08 13:49:07 Public message

Announcements

2019-12-10 11:05 Beata Ochał Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-11-08 13:50 Beata Ochał Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1860

Send a message to buyer