Proceeding: Usługi lotnicze w lasach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony lasu w latach 2020 - 2021 nr EZ.272.1.9.2019

Deadlines:
Posted : 08-10-2019 10:46:00
Placing offers: 15-11-2019 10:00:00
Opening offers : 15-11-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
272.1.9.2019 Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf pdf 2013.92 2019-10-08 10:46:00 Proceeding
272.1.9.2019 Załącznik nr 5 do SIWZ.docx docx 20.61 2019-10-08 10:46:00 Proceeding
272.1.9.2019 Załącznik nr 4 do SIWZ.doc doc 291 2019-10-08 10:46:00 Proceeding
272.1.9.2019 Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf pdf 442.07 2019-10-08 10:46:00 Proceeding
272.1.9.2019 Załącznik nr 2 do SIWZ.doc doc 67.5 2019-10-08 10:46:00 Proceeding
272.1.9.2019 Załącznik nr 1 do umowy.pdf pdf 407.66 2019-10-08 10:46:00 Proceeding
272.1.9.2019 Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf pdf 506.97 2019-10-08 10:46:00 Proceeding
272.1.9.2019 SIWZ.pdf pdf 730.55 2019-10-08 10:46:00 Proceeding
272.1.9.2019 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 521.71 2019-10-08 10:46:00 Proceeding
EZ.272.1.9.8.2019 informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf pdf 114.21 2020-01-17 11:37:38 Public message
272.1.9.2019 Zawiadomienie o unieważnieniu siedemnastu części postępowania.pdf pdf 53.63 2019-12-05 10:22:32 Public message
272.1.9.2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 98.34 2019-11-19 12:02:12 Public message
272.1.9.2019 sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 82.57 2019-11-05 13:57:57 Public message
272.1.9.2019 Informacja z zebrania Wykonawców.pdf pdf 139.99 2019-10-31 10:43:42 Public message
EZ.272.1.9.2019 Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pdf 30.41 2019-10-22 09:51:35 Public message
Informacja o zebraniu Wykonawców.pdf pdf 21.6 2019-10-16 09:25:32 Public message

Announcements

2020-01-17 11:38 Marcin Bąk Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

EZ.272.1.9.8.2019 in [...].pdf

2019-12-05 10:22 Marcin Bąk Zawiadomienie o unieważnieniu siedemnastu części postępowania

272.1.9.2019 Zawiad [...].pdf

2019-11-19 12:02 Marcin Bąk Informacja z otwarcia ofert

272.1.9.2019 Informa [...].pdf

2019-11-05 13:58 Marcin Bąk Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

272.1.9.2019 sprosto [...].pdf

2019-10-31 10:44 Marcin Bąk Informacja z zebrania Wykonawców

272.1.9.2019 Informa [...].pdf

2019-10-22 09:52 Marcin Bąk Wyjaśnienie treści SIWZ

EZ.272.1.9.2019 Wyja [...].pdf

2019-10-16 09:26 Marcin Bąk Informacja o zebraniu Wykonawców

Informacja o zebrani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 921