Proceeding: Wykonanie elewacji metodą lekko-mokrą- Warszawa, ul. Grodkowska

Agata Czarnecka
Mota-Engil Central Europe S.A.
Deadlines:
Posted : 04-10-2019 13:45:00
Placing offers: 14-10-2019 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

W ramach realizacji inwestycji.:„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, układem dróg i chodników oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul.Grodkowskiej w Warszawie” zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie elewacji (BSO+włókno-cement) wraz z pracami towarzyszącymi w oparciu o n/w wytyczne i załączone materiały . 

W/w dotyczy elewacji: budynku A,Budynku B, wiaty garażowej/stacji trafo, cz. podziemnej budynku wystającej ponad teren, wykończenia nawiewu kompensacyjnego, attyk na dachu, wyjść ewakuacyjnych z garażu, rampy wjazdowej do garażu. 

Proszę o uwzględnienie w ofercie: wykończenia glifów,cokołów, balustrad na balkonach i tarasach, podcieni, czoła i spodu balkonów,zastosowania boni, listew elewacyjnych (startowych, narożnych, okapnikowych,dylatacyjnych, maskujących, na stykach połaczeń dwóch rodzajów elewacji itp.),podkonstrukcji, obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, obróbek (otworów,ścian attyk i balustrad, elewacji po montażu krat elewacyjnych, urządzeń iinstalacji montowanych na elewacjach, itp.), najmu, dostawy, montażu i demontażu rusztowań, montażu rur spustowych, montażu nawiewników ściennych, opcjonalnie: dostawa krat wentylacyjnych, informacji wizualnej, itp. 

Proszę o zwrócenie uwagi nadetal balkonu (załącznik), który uległ zmianie. 

Miejsce wykonania prac: ul.Grodkowska, Warszawa 

Termin wykonania prac: październik– styczeń 2020 r. 

Termin złożenia oferty: 14.10.2019r. 

 Gwarancja: 60 miesięcy 


Proszę w ofercie po podanie możliwości przerobowych firmy.  


Osoby do kontaktu w zakresie warunków handlowych, złożenia oferty oraz w zakresie aspektów technicznych

Agnieszka Kalinowska Kom. 604 538 525 E-mail: agnieszka.kalinowska@mota-engil-ce.eu

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
PW-GR-A-502.pdf pdf 351.03 2019-10-04 13:59:01 Proceeding
DWG - detale.zip zip 5623.84 2019-10-04 13:59:01 Proceeding
18040_PL3A_AR_ZE_XX_DRO_X.401_A4_C02.00_ZEST-DRZWI.pdf pdf 515.75 2019-10-04 13:59:01 Proceeding
18040_MECE_AR_PR_XX_ZIP_X.059_S4_P00.00_elewacja.pdf pdf 534.15 2019-10-04 13:59:01 Proceeding
1304-PW-GR-A-712,713,715_R2_ balustrada zewnętrzna,balkon-Model.pdf pdf 321.73 2019-10-04 13:59:01 Proceeding
1304-PW-GR-A-712,713,715_R2_ balustrada zewnętrzna,balkon.dwg dwg 1207.7 2019-10-04 13:59:01 Proceeding
12. Elewacja_bez cen i ilości.xlsx xlsx 31.84 2019-10-04 13:59:00 Proceeding
Wymagania akustyczne.doc doc 1605 2019-10-04 13:56:59 Proceeding
Szalunek_2019.07.25.dwg dwg 9595.34 2019-10-04 13:56:59 Proceeding
strefy ppoz.zip zip 10724.8 2019-10-04 13:56:59 Proceeding
PW-GR-PZT.pdf pdf 3145.6 2019-10-04 13:56:59 Proceeding
PW-GR-PZ.pdf pdf 3221.55 2019-10-04 13:56:59 Proceeding
PDF-przekroje.zip zip 2866.14 2019-10-04 13:56:59 Proceeding
PDF - rzuty.zip zip 10697.31 2019-10-04 13:56:59 Proceeding
PDF - detale.zip zip 9894.7 2019-10-04 13:56:59 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie elewacji zgodnie z załączoną dokumentacją oraz wytycznymi 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji- październik 2019- styczeń 2020 - do potwierdzenia przez Kontrahenta (0)
Unlock the form

The number of page views - 2

Send a message to buyer