Proceeding: Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji, suszenia oraz obróbki (prasowanie, maglowanie) pościeli i bielizny szpitalnej, czyszczenie chemiczne, naprawa i konserwacja oraz wynajem czystej bielizny i odzieży szpitalnej z wdrożeniem systemu RFID UHF lub równoważnego wraz z transportem zewnętrznym, załadunkiem i rozładunkiem bielizny szpitalnej z oddziałów i jednostek Szpitala

Deadlines:
Posted : 04-09-2019 10:15:00
Placing offers: 10-10-2019 09:00:00
Opening offers : 10-10-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.03 2019-09-04 10:15:00 Małgorzata Lipiec Proceeding
SIWZ.pdf pdf 483.76 2019-09-04 10:15:00 Małgorzata Lipiec Proceeding
Załacznik Nr 7 do SIWZ.doc doc 16 2019-09-04 10:15:00 Małgorzata Lipiec Proceeding
Załącznik Nr 1 A do SIWZ.xls xls 10.5 2019-09-04 10:15:00 Małgorzata Lipiec Proceeding
Załącznik Nr 1 B do SIWZ.pdf pdf 411.58 2019-09-04 10:15:00 Małgorzata Lipiec Proceeding
Załącznik Nr 1 do SIWZ.odt odt 45.15 2019-09-04 10:15:00 Małgorzata Lipiec Proceeding
Załącznik Nr 2 do SIWZ.zip zip 86.48 2019-09-04 10:15:00 Małgorzata Lipiec Proceeding
Załącznik Nr 3 do SIWZ.odt odt 43.54 2019-09-04 10:15:00 Małgorzata Lipiec Proceeding
Załącznik Nr 4 do SIWZ.odt odt 41.66 2019-09-04 10:15:00 Małgorzata Lipiec Proceeding
Załącznik Nr 5 do SIWZ.pdf pdf 284.27 2019-09-04 10:15:00 Małgorzata Lipiec Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ.pdf pdf 379.07 2019-09-04 10:15:00 Małgorzata Lipiec Proceeding
Załącznik Nr 8 do SIWZ.odt odt 42.2 2019-09-04 10:15:00 Małgorzata Lipiec Proceeding
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29_19.pdf pdf 113.1 2019-11-27 10:45:24 Małgorzata Lipiec Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 734.55 2019-10-25 12:05:45 Małgorzata Lipiec Public message
protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 212.28 2019-10-11 11:46:04 Małgorzata Lipiec Public message
PYTANIA I ODPOWIEDZI.pdf pdf 1541.08 2019-10-03 12:43:41 Małgorzata Lipiec Public message

Announcements

2019-11-27 10:45 Małgorzata Lipiec Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-10-25 12:05 Małgorzata Lipiec Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-10-11 11:46 Małgorzata Lipiec Protokół z otwarcia ofert

protokół z otwarcia [...].pdf

2019-10-03 12:43 Małgorzata Lipiec Pytania i odpowiedzi dot. przetargu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 834

Send a message