Proceeding: PN 49/2020 Dostawa wyrobów medycznych, jednorazowego użytku oraz chemii basenowej.

Deadlines:
Posted : 07-07-2020 11:02:00
Placing offers: 16-07-2020 10:00:00
Opening offers : 16-07-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SIWZ.xls xls 94.5 2020-07-07 11:02:00 Proceeding
SIWZ PN 49-2020.docx docx 71.41 2020-07-07 11:02:00 Proceeding
BZP Ogłoszenie o zamowieniu PN 49-2020.doc doc 132.5 2020-07-07 11:02:00 Proceeding
Skan rozstrzygnięcia PN 49-2020.pdf pdf 83.8 2020-07-30 09:05:13 Public message
Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert PN 49-2020.pdf pdf 50.91 2020-07-16 11:05:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert PN 49-2020.pdf pdf 193.15 2020-07-16 10:46:21 Public message
Sprostowanie do odpowiedzi na pytania II PN 49-2020.pdf pdf 49.26 2020-07-14 09:45:02 Public message
Odpowiedzi na pytania II PN 49-2020.pdf pdf 54.88 2020-07-13 12:22:58 Public message
SIWZ PN 49-2020 modyfikacja.docx docx 72.86 2020-07-13 12:22:58 Public message
Odpowiedzi na pytania PN 49-2020.pdf pdf 47.35 2020-07-13 10:12:20 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ modyfikacja .xls xls 95 2020-07-13 10:12:20 Public message

Announcements

2020-07-30 09:05 Beata Stopnicka Rozstrzygnięcie postępowania PN-49/2020.

Skan rozstrzygnięcia [...].pdf

2020-07-16 11:05 Aleksandra Mrówka Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert PN 49/2020

Sprostowanie do info [...].pdf

2020-07-16 10:46 Aleksandra Mrówka Informacja z otwarcia ofert PN 49/2020

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-14 09:45 Aleksandra Mrówka Sprostowanie do odpowiedzi na pytania II z dnia 13.07.2020 r. PN 49/2020

Sprostowanie do odpo [...].pdf

2020-07-13 12:22 Aleksandra Mrówka Odpowiedzi na pytania II oraz modyfikacja SIWZ PN 49/2020

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

SIWZ PN 49-2020 mody [...].docx

2020-07-13 10:12 Aleksandra Mrówka Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja Załącznika nr 1 do SIWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 1 do SI [...].xls

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 306