Proceeding: WR.271.27.2019 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz wyposażenie w pojemniki do zbiórki odpadów nieruchomości położonych na terenie Gminy Kępno

Iwona Hendrys
Gmina Kępno Department: Wydział Administracji i Komunikacji Społecznej
Deadlines:
Posted : 31-10-2019 15:23:00
Placing offers: 06-12-2019 09:30:00
Opening offers : 06-12-2019 11:30:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zmiana SIWZ nr 2.zip zip 149.01 2019-11-29 15:11:55 Proceeding
zmiana SIWZ i ogłoszenia.zip zip 1611.39 2019-11-13 14:19:15 Proceeding
cz.2 - załączniki nr 1B, 1b, 2B, 3B, 5B, 8B, 9B.zip zip 372.08 2019-10-31 15:23:00 Proceeding
cz.1 - załączniki nr 1A, 1a, 2A, 3A, 5A, 6A, 8A, 9A.zip zip 246.81 2019-10-31 15:23:00 Proceeding
załącznik nr 10 - instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.pdf pdf 477.53 2019-10-31 15:23:00 Proceeding
załącznik nr 7 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.doc doc 38 2019-10-31 15:23:00 Proceeding
załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 38 2019-10-31 15:23:00 Proceeding
SIWZ - odpady.pdf pdf 961.99 2019-10-31 15:23:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu nr Dz.U.S S211-516980.pdf pdf 174.5 2019-10-31 15:23:00 Proceeding
Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf pdf 1221.79 2019-10-31 15:23:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - CZ.1 (nr 2020-OJS006-009011-pl).pdf pdf 156 2020-01-09 09:57:20 Public message
wybór oferty- BIP (cz.2).pdf pdf 82.43 2019-12-20 14:03:44 Public message
wybór oferty- BIP.pdf pdf 83.57 2019-12-20 14:00:12 Public message
informacja z otwarcia ofert - BIP.pdf pdf 118.71 2019-12-06 13:03:25 Public message
zmiana SIWZ nr 2.zip zip 149.01 2019-11-29 15:19:49 Public message
odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf pdf 1849.38 2019-11-22 13:54:04 Public message
załącznik nr 1 - ujednolicony tekst SIWZ.pdf pdf 960.26 2019-11-22 13:54:49 Public message

Announcements

2020-01-09 09:57 Iwona Hendrys Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz.1

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2019-12-20 14:03 Iwona Hendrys Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.2

wybór oferty- BIP (c [...].pdf

2019-12-20 14:00 Iwona Hendrys Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz.1

wybór oferty- BIP.pd [...].pdf

2019-12-06 13:04 Iwona Hendrys Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-11-29 15:19 Iwona Hendrys Zmiana SIWZ nr 2:
I. Zmianie ulega treść załącznika nr 5A – wzór umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
II. Zmianie ulega treść załącznika nr 5B – wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

zmiana SIWZ nr 2.zip

2019-11-22 13:55 Iwona Hendrys Odpowiedzi na pytania do SIWZ

odpowiedzi na pytani [...].pdf

załącznik nr 1 - uje [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 320