Proceeding: Przegląd agregatu prądotwórczego KARELMA PAD 36-3/400

Adam Siomka
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Department: Wydział zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 10-10-2019 16:52:00
Placing offers: 14-10-2019 09:00:00
Opening offers : 14-10-2019 09:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądu i naprawy przewoźnego agregatu prądotwórczego KARELMA PAD 36-3/400.

Oferty mogą być złożone tylko przez Wykonawców, którzy złożyli oferty w pierwszym etapie.

Agregaty znajduje się na terenie obiektu KPP Brzeg przy ul. Robotniczej 10.

Zamawiający zapewnia transport agregatu na terenie województwa opolskiego (z KPP Brzeg do Wykonawcy i po wykonaniu prac transport do punktu docelowego - KPP Krapkowice lub KPP Głubczyce).

Oferta powinna uwzględniać: koszty niezbędnych napraw, przegląd zgodnie z załącznikiem do postępowania, transport urządzenia poza województwem opolskim, serwis w przypadku awarii przez 12 miesięcy.

Po wykonaniu przeglądu i przewiezieniu agregatu do punktu docelowego, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu przez okres 12 miesięcy polegającego na przystąpieniu do naprawy agregatu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii.

Naprawy w trakcie serwisu będą realizowane na podstawie odrębnego zlecenia.

Wykonawca powinien posiadać urządzenie rozruchowe w przypadku awarii/rozładowania akumulatorów agregatu.

Wykonawca usługi staje się wytwórcą odpadów powstałych w związku z przeprowadzonym przeglądem (np. zużyty olej, filtry, płyn chłodniczy)
i zobowiązuje się do utylizacji tych odpadów we własnym zakresie i na swój koszt.

Płatność w ciągu 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie usługi i wystawienie protokołu z przeprowadzonego przeglądu.

Szczegółowych informacji oraz odpowiedzi na złożone pytania udziela: Adam Siomka, tel. 664781505.

Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego będzie wystawienie i przesłanie zlecenia wykonania usługi z określoną pomiędzy stronami datą jej realizacji.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
tabliczka agregatu.jpeg jpeg 340.73 2019-10-10 16:52:00 Proceeding
tablicza silnika.jpeg jpeg 103.83 2019-10-10 16:52:00 Proceeding
tabliczka prądnicy.jpeg jpeg 400.09 2019-10-10 16:52:00 Proceeding
tablica sterowania.jpeg jpeg 150.18 2019-10-10 16:52:00 Proceeding
Zakres prac naprawczych agregatu Brzeg.docx docx 11.92 2019-10-10 16:52:00 Ordered object
Zakres przeglądu agregatu PAD 36-3-400.doc doc 32 2019-10-10 16:52:00 Ordered object
Historia ofertowania.xlsx xlsx 8.19 2019-10-14 10:52:48 Public message

Announcements

2019-10-14 10:53 Adam Siomka Witam.
W załączeniu przedstawiam złożone ofert.
Dziękuję za udział w postępowaniu i zapraszam ponownie.
Pozdrawiam Adam Siomka

Historia ofertowania [...].xlsx

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Naprawa agregatu prądotwórczego PAD 36-3/400 Zakres napraw w załączniku.

Zakres prac naprawcz [...].docx

1 pc. - (0)
2 Przegląd agregatu prądotwórczego PAD 36-3/400 Zakres przeglądu w załączniku.

Zakres przeglądu agr [...].doc

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od otrzymania faktury. Proszę potwierdzić (0)
3 Koszty transportu urządzenia poza terenem województwa opolskiego - Po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić (0)
4 Termin wykonania usługi - Usługę należy wykonać w terminie X-XI.2019r. Proszę potwierdzić. (0)
5 Odpady - Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji odpadów powstałych w trakcie przeglądu we własnym zakresie i na swój koszt. Proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views - 7

Send a message to buyer