Proceeding: Wykonanie usługi sprzątania wraz z usługą współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Deadlines:
Posted : 08-10-2019 09:25:00
Placing offers: 12-11-2019 09:00:00
Opening offers : 12-11-2019 09:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
zalaczniki edytowalne.doc doc 147 2019-10-08 09:25:00 Sylwia Rychter Proceeding
Zalacznik nr 7, 8, 9, 10.pdf pdf 954.07 2019-10-08 09:25:00 Sylwia Rychter Proceeding
Wzor umowy korzystania z mediow.pdf pdf 217.95 2019-10-08 09:25:00 Sylwia Rychter Proceeding
Wzór umowy najmu.pdf pdf 225.12 2019-10-08 09:25:00 Sylwia Rychter Proceeding
Wzor umowy.pdf pdf 319.1 2019-10-08 09:25:00 Sylwia Rychter Proceeding
SIWZ.pdf pdf 695.23 2019-10-08 09:25:00 Sylwia Rychter Proceeding
Ogloszenie.pdf pdf 122.38 2019-10-08 09:25:00 Sylwia Rychter Proceeding
01 Wyniki.pdf pdf 452.3 2019-11-29 14:06:58 Sylwia Rychter Public message
druk z otwarcia.pdf pdf 446.63 2019-11-12 13:12:11 Sylwia Rychter Public message
Zalacznik do druku z otwarcia.doc doc 104.5 2019-11-12 13:12:15 Sylwia Rychter Public message
2 Wyjasnienia i zmiana tresci SIWZ z dnia 25.10.2019.pdf pdf 509.06 2019-10-25 12:26:39 Sylwia Rychter Public message
SIWZ po zmianach z dnia 25.10.2019.pdf pdf 696.24 2019-10-25 12:26:44 Sylwia Rychter Public message
Wzor umowy po zmianach z dnia 25.10.2019.pdf pdf 302.3 2019-10-25 12:26:49 Sylwia Rychter Public message
Zalacznik nr 10.odt odt 377.9 2019-10-25 12:27:02 Sylwia Rychter Public message
Sprostowanie do ogloszenia o zamowieniu z dnia 25.10.2019.pdf pdf 75.85 2019-10-25 12:30:59 Sylwia Rychter Public message
Wzor umowy.pdf pdf 299.37 2019-10-08 09:59:31 Sylwia Rychter Public message

Announcements

2019-11-29 14:37 Sylwia Rychter Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

01 Wyniki.pdf

2019-11-12 13:12 Sylwia Rychter Druk z otwarcia ofert z dnia 12.11.2019r.

druk z otwarcia.pdf

Zalacznik do druku z [...].doc

2019-10-25 12:32 Sylwia Rychter Wyjaśnienie treści SIWZ i zmiana treści SIWZ z dnia 25.10.2019r.

2 Wyjasnienia i zmia [...].pdf

SIWZ po zmianach z d [...].pdf

Wzor umowy po zmiana [...].pdf

Zalacznik nr 10.odt

Sprostowanie do oglo [...].pdf

2019-10-08 10:00 Sylwia Rychter Prawidłowy wzór umowy

Wzor umowy.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 365

Send a message