Proceeding: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz w związku z projektem pn.: „Węzły integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk” I/PNE/119/2019/MK

Deadlines:
Posted : 07-10-2019 09:47:00
Placing offers: 14-11-2019 11:00:00
Opening offers : 14-11-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do OPZ.zip zip 77319.35 2019-10-07 09:47:00 Proceeding
Zał nr 2 do SIWZ_Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc doc 189.5 2019-10-07 09:47:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 42107.72 2019-10-07 09:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.10.2019r..pdf pdf 85.79 2019-10-07 09:47:00 Proceeding
Dokumenty edytowalne.docx docx 189.54 2019-10-07 09:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 166.09 2020-01-30 13:08:22 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.12.2019r..pdf pdf 683.43 2019-12-24 10:49:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.11.2019r..pdf pdf 679.77 2019-11-14 14:26:50 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMIENNY.docx docx 85.01 2019-11-08 14:55:20 Public message
Zmiana tresci SIWZ z dnia 08.11.2019r..pdf pdf 1629.91 2019-11-08 14:51:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.11.2019r..pdf pdf 72.16 2019-11-08 14:47:25 Public message
Zmiana treści SIWZ z dnia 06.11.2019r..pdf pdf 447.6 2019-11-06 10:16:21 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.11.2019r..pdf pdf 72.31 2019-11-06 10:09:06 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 31.10.2019r..pdf pdf 389.92 2019-11-05 09:28:38 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 04.11.2019r.pdf pdf 124.3 2019-11-04 14:37:31 Public message

Announcements

2020-01-30 13:08 Marek Kamiński Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-12-24 10:49 Marek Kamiński Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.12.2019r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-11-14 14:27 Marek Kamiński Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.11.2019r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-11-08 14:55 Marek Kamiński Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMIENNY

Załącznik nr 1 do SI [...].docx

2019-11-08 14:51 Marek Kamiński Zmiana treści SIWZ z dnia 08.11.2019r.

Zmiana tresci SIWZ z [...].pdf

2019-11-08 14:47 Marek Kamiński Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.11.2019r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-11-06 10:16 Marek Kamiński Zmiana treści SIWZ z dnia 06.11.2019r.

Zmiana treści SIWZ z [...].pdf

2019-11-06 10:09 Marek Kamiński Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.11.2019r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-11-05 09:28 Marek Kamiński Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 31.10.2019r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2019-11-04 14:38 Marek Kamiński Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 04.11.2019r

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 776