Proceeding: ZP.271.25.2019 „Zakup energii elektrycznej dla Miasta Bełchatowa oraz podległych jednostek organizacyjnych na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej”

Ewa Wilk-Stępień
Urząd Miasta Bełchatowa Division: Zespół ds. Zamówień Publicznych - ZP
Deadlines:
Posted : 02-10-2019 09:49:00
Placing offers: 15-11-2019 10:00:00
Opening offers : 15-11-2019 11:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 556.46 2019-10-02 09:49:00 Ewa Wilk-Stępień Proceeding
Projekt umowy Część 4.pdf pdf 2653.85 2019-10-02 09:49:00 Ewa Wilk-Stępień Proceeding
Projekt umowy Część 3.pdf pdf 2485.63 2019-10-02 09:49:00 Ewa Wilk-Stępień Proceeding
Projekt umowy Część 2_.pdf pdf 3821.27 2019-10-02 09:49:00 Ewa Wilk-Stępień Proceeding
Projekt umowy Część 1.pdf pdf 3139.03 2019-10-02 09:49:00 Ewa Wilk-Stępień Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 33.42 2019-10-02 09:49:00 Ewa Wilk-Stępień Proceeding
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO (art. 13 lub art. 14).docx docx 13.32 2019-10-02 09:49:00 Ewa Wilk-Stępień Proceeding
Wykaz dostaw - ZP.271.25.2019.docx docx 16.67 2019-10-02 09:49:00 Ewa Wilk-Stępień Proceeding
Grupa kapitałowa - oświadczenia - ZP.271.25.2019.docx docx 16.19 2019-10-02 09:49:00 Ewa Wilk-Stępień Proceeding
ZP.271.25.2019 -Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 195 2019-10-02 09:49:00 Ewa Wilk-Stępień Proceeding
SIWZ-ZP.271.25.2019.docx docx 71.76 2019-10-02 09:49:00 Ewa Wilk-Stępień Proceeding
SIWZ-str. tyt.-ZP.271.25.2019.pdf pdf 258.56 2019-10-02 09:49:00 Ewa Wilk-Stępień Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu-ZP.271.25.2019.pdf pdf 193.37 2019-10-02 09:49:00 Ewa Wilk-Stępień Proceeding
TABLICA OGŁOSZEŃ.pdf pdf 1101.49 2019-12-05 09:25:38 Ewa Wilk-Stępień Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #261460.pdf pdf 82.94 2019-11-15 12:40:42 Ewa Wilk-Stępień Public message
Ogłoszenie-Sprostowanie -ZP.271.25.2019.pdf pdf 154.79 2019-11-13 09:21:14 Ewa Wilk-Stępień Public message
PYTANIE DO SIWZ I ODPOWIEDŹ.pdf pdf 249.86 2019-11-08 13:32:33 Ewa Wilk-Stępień Public message
OGŁOSZENIE ZMIAN .pdf pdf 488.6 2019-11-08 13:33:09 Ewa Wilk-Stępień Public message
ZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf pdf 1151.91 2019-11-08 13:33:18 Ewa Wilk-Stępień Public message
zmiana treści SIWZ -ZP.271.25.2019.pdf pdf 1144.29 2019-10-28 11:08:23 Ewa Wilk-Stępień Public message
Pytania do SIWZ i odp.- ZP.271.25.2019.pdf pdf 3419.59 2019-10-28 11:06:13 Ewa Wilk-Stępień Public message

Announcements

2019-12-05 09:25 Ewa Wilk-Stępień Zamawiający zamieszcza wynik postępowania-znak: ZP.271.25.2019

TABLICA OGŁOSZEŃ.pdf

2019-11-15 12:40 Ewa Wilk-Stępień Zbiorcze zestawienie ofert - ZP.271.25.2019

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-11-13 09:21 Ewa Wilk-Stępień Zamawiający zamieszcza opublikowane w dniu 13.11.2019 Ogłoszenie-Sprostowanie -ZP.271.25.2019

Ogłoszenie-Sprostowa [...].pdf

2019-11-08 13:33 Ewa Wilk-Stępień Zamawiający w wyniku odpowiedzi na pytanie z dnia 08.11.2019 dokonuje:
-zmiany terminu składania i otwarcia ofert;
-zmiany treści SIWZ

PYTANIE DO SIWZ I OD [...].pdf

OGŁOSZENIE ZMIAN .p [...].pdf

ZMIANA TREŚCI SIWZ.p [...].pdf

2019-10-28 11:08 Ewa Wilk-Stępień Zamawiający zamieszcza zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia -ZP.271.25.2019

zmiana treści SIWZ - [...].pdf

2019-10-28 11:06 Ewa Wilk-Stępień Zamawiający zamieszcza treść pytań i odpowiedzi - ZP.271.25.2019

Pytania do SIWZ i od [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 575

Send a message