Proceeding: Zakup rezonansu magnetycznego dla SPZZOZ w Przasnyszu

Deadlines:
Posted : 09-09-2019 09:42:00
Placing offers: 10-10-2019 10:00:00
Opening offers : 10-10-2019 10:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ rezonans.doc doc 387 2019-09-09 10:20:55 Proceeding
ogłoszenie opublikowane.pdf pdf 105.71 2019-09-09 09:42:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 231 2019-09-09 09:42:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 197 2019-09-09 09:42:00 Proceeding
rozstrzygnięcie.jpg jpg 834.61 2019-11-05 15:14:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.jpg jpg 921.66 2019-10-14 08:34:53 Public message
pyt 6.pdf pdf 361.07 2019-09-30 12:13:45 Public message
img09627.pdf pdf 896.08 2019-09-25 11:04:09 Public message
korekta.pdf pdf 221.64 2019-09-20 09:13:30 Public message
pyt..pdf pdf 352.15 2019-09-18 12:48:17 Public message
Skan_20190912.jpg jpg 670.69 2019-09-12 09:19:12 Public message
Skan_20190912 (2).jpg jpg 670.76 2019-09-12 14:14:16 Public message
pyt. 1.jpg jpg 745.17 2019-09-10 12:39:40 Public message
Rzut niskiego parteru - pomieszczenia na rezonans.pdf pdf 933.68 2019-09-10 12:39:41 Public message

Announcements

2019-11-05 15:15 Renata Karwacka W załączeniu zamieszczamy rozstrzygnięcie przetargu

rozstrzygnięcie.jpg

2019-10-14 08:35 Renata Karwacka W załączeniu zamieszczamy informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].jpg

2019-09-30 12:14 Renata Karwacka W załączeniu zamieszczamy odpowiedzi na zapytania

pyt 6.pdf

2019-09-25 11:04 Renata Karwacka W załączeniu zamieszczamy odpowiedzi na zapytania

img09627.pdf

2019-09-20 09:13 Renata Karwacka W załączeniu zamieszczamy pismo dot. korekty zapisów SIWZ

korekta.pdf

2019-09-18 12:48 Renata Karwacka W załączeniu odpowiedzi na zapytania

pyt..pdf

2019-09-12 14:14 Renata Karwacka W załączeniu zamieszczamy zmieniony zapis SIWZ

Skan_20190912 (2).jp [...].jpg

2019-09-12 09:19 Renata Karwacka W załączeniu zamieszczamy odpowiedź na zapytanie - wizja lokalna

Skan_20190912.jpg

2019-09-10 12:58 Renata Karwacka W załączeniu zamieszczamy odpowiedź na zapytanie wraz z załącznikiem

pyt. 1.jpg

Rzut niskiego parter [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 902