Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
280713 Dzierżawa drukujących urządzeń wielofunkcyjnych. Zespół Zamówień Publicznych 2019-12-10 13:30:00 Announcement/PZP Go to
282995 Okresowe przeglądy i czyszczenia wyposażenia na obiekcie przepompowni ścieków deszczowych - 2 szt. Wydział Ochrony Środowiska 2019-12-16 13:00:00 Inquiry Go to
285881 Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna. Zespół Zamówień Publicznych 2020-01-08 11:00:00 Announcement about order Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
278072 Dostawa monitorów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Zespół Zamówień Publicznych 2019-12-04 13:30:00 Announcement/PZP Go to
269705 Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki ( ZP.272.38.2019) Zespół Zamówień Publicznych 2019-11-28 13:30:00 Announcement/PZP Go to
271516 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych – nakładki Zespół Zamówień Publicznych 2019-11-15 08:30:00 Announcement/PZP Go to
275060 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad konserwacją nawierzchni dróg powiatowych-nakładki Wydział Ochrony Środowiska 2019-11-14 12:00:00 Inquiry Go to
269541 Dostawa energii elektrycznej w 2020 roku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Pruszkowskiego. ( ZP.272.37.2019) Zespół Zamówień Publicznych 2019-11-13 12:30:00 Announcement/PZP Go to
273945 Okresowe przeglądy i czyszczenia wyposażenia na obiekcie przepompowni ścieków deszczowych - 2 szt. Wydział Ochrony Środowiska 2019-11-12 12:00:00 Inquiry Go to
269380 Wykonanie remontu poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego poprzez ścinanie i uzupełnianie. Zespół Zamówień Publicznych 2019-11-12 09:30:00 Announcement/PZP Go to
269701 Zimowe utrzymanie chodników na terenie Miasta Pruszkowa i Gminy Michałowice w sezonie 2019/2020 Zespół Zamówień Publicznych 2019-11-08 08:30:00 Announcement/PZP Go to
268313 Konserwacja nawierzchni dróg powiatowych – nakładki. Zespół Zamówień Publicznych 2019-11-07 08:30:00 Announcement/PZP Go to
267238 Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego Zespół Zamówień Publicznych 2019-11-05 08:30:00 Announcement/PZP Go to