Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
362426 Opracowanie analizy potrzeb rozwoju transportu publicznego na obszarzepowiatu pruszkowskiego Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2020-07-16 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
355427 ZP.272.11.2020 Udzielenie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki Zespół Zamówień Publicznych 2020-07-10 11:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
359945 Skanowanie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-07-09 13:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
355785 Dostosowanie baz danych EGiB do modelu pojęciowego określonego w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla powiatu pruszkowskiego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-06-19 13:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
352994 Szacowanie zamówienia na wykonanie modernizacji wnęk wagowych na stanowisku kontrolnym Moszna Wieś – DP nr 3111W Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2020-06-15 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
354716 Sporządzenie warunków technicznych na założenie powiatowej bazy danych GESUT na terenie powiatu pruszkowskiego. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-06-12 13:30:00 - Service Go to
348618 ZP.272.10.2020 Projektowanie dróg powiatowych ( 2 części) Zespół Zamówień Publicznych 2020-06-01 11:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
345238 Szacowanie zamówienia na wykonanie modernizacji wnęk wagowych na stanowisku kontrolnym Moszna Wieś – DP nr 3111W Wydział Inwestycji i Drogownictwa 2020-05-29 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
344694 ZP.272.9.2020 Wykonanie koszenia traw i chwastów w pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego – bieżące utrzymanie. Zespół Zamówień Publicznych 2020-05-21 11:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
344893 Zakup 36 dysków SSD do serwerów HPE Apollo 2800 Zespół Informatyki 2020-05-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
343170 ZP.272.8.2020 Sprzątanie nawierzchni dróg wraz z usuwaniem odpadów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Zespół Zamówień Publicznych 2020-05-15 11:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to