List of proceedings: Urząd Dozoru Technicznego

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
360764 dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Dozoru Tec... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB 2020-08-06 11:00:00 Announcement about order go to
360171 Świadczenie usługi naprawy domofonu w Biurze UDT w... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2020-07-14 13:43:00 Inquiry go to
359622 Sukcesywne świadczenie usług kelnerskich, catering... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB 2020-07-13 11:00:00 Inquiry go to
359745 świadczenie usługi okresowych przeglądów oraz kons... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2020-07-09 12:13:00 Inquiry go to
360988 Wykonanie pięcioletnich pomiarów instalacji elektr... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2020-07-09 08:00:00 Inquiry go to
358935 Modernizacja bramy przesuwnej wjazdowej wraz z dob... Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) 2020-07-08 10:00:00 Inquiry go to
359953 Mapa ścienna z zaznaczeniem biur i oddziałów UDT (... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2020-07-06 10:00:00 Inquiry go to
360344 USŁUGA CZYSZCZENIA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH W BUDYN... Oddział UDT we Wrocławiu 2020-07-05 23:30:00 Inquiry go to
359596 Kontrola obiektów budowlanych będących własnością ... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2020-07-03 18:39:00 Inquiry go to
358940 Odnowienie asysty technicznej dla urządzeń FortiMa... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DI 2020-07-03 11:00:00 Inquiry go to
357487 Świadczenie usługi kafeteryjnej dla pracowników Ur... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DK 2020-07-03 08:00:00 Inquiry go to


PROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
359518 Zakup części zamiennych do analizatorów spalin pro... Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) 2020-07-01 12:00:00 Inquiry go to
358791 Usługa przeglądu i konserwacji zasilaczy UPS centr... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DI 2020-06-30 15:00:00 Inquiry go to
357298 Wykonanie robót remontowych polegających na odtwor... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2020-06-30 14:00:00 Inquiry go to
353704 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji automatyczn... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2020-06-30 13:00:00 Inquiry go to
358196 Wykonanie certyfikatów ozdobnych dla klientów UDT-... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DC 2020-06-30 11:16:00 Inquiry go to
358005 świadczenie usługi okresowych przeglądów oraz kons... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2020-06-27 14:27:00 Inquiry go to
358330 Zakup i dostawa urządzenia służącego do detekcji g... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB 2020-06-26 12:01:00 Inquiry go to
357169 Zakup przewodu współosiowego RG 58 C/U 50 spełniaj... Oddział UDT w Krakowie 2020-06-26 12:00:00 Inquiry go to
356726 Zakup nielimitowanego dostępu do szkoleń on-line d... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DK 2020-06-23 23:59:00 Inquiry go to
355991 Przegląd wyłącznika przeciwpożarowego prądu w sied... Biuro UDT w Płocku, Oddział w Bydgoszczy 2020-06-22 12:00:00 Inquiry go to
356101 Zakup zasilaczy typu UPS o mocy 1500AV Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DI 2020-06-22 11:11:00 Inquiry go to
356645 Zakup wraz z dostawą 2 szt. urządzeń do ładowania ... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2020-06-22 11:00:00 Inquiry go to
355990 Przegląd instalacji gazowej oraz przegląd systemu ... Biuro UDT w Płocku, Oddział w Bydgoszczy 2020-06-22 10:00:00 Inquiry go to
352883 Świadczenie usług pralniczych na potrzeby Urzędu D... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2020-06-19 13:00:00 Inquiry go to
356075 Zakup nowych certyfikatów SSL na okres min. 24 mie... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DI 2020-06-18 11:00:00 Inquiry go to
356176 Naprawa analizatorów spalin Varioplus prod. MRU Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) 2020-06-18 08:00:00 Inquiry go to
352646 Naprawa instalacji odgromowej w budynku Oddziału U... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2020-06-17 12:00:00 Inquiry go to
352405 Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klie... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB 2020-06-16 11:00:00 Inquiry go to
355079 Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby wa... Oddział UDT w Warszawie 2020-06-16 10:00:00 Inquiry go to
349393 Zakup/ udostępnienie narzędzia (testów) do diagnoz... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DK 2020-06-15 12:00:00 Inquiry go to
351539 Dostawa i montaż 12 szt. drzwi wewnątrzlokalowych ... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2020-06-15 12:00:00 Inquiry go to
355042 Diagnostyka i wycena kosztów naprawy przecinarki p... Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) 2020-06-15 10:00:00 Inquiry go to
354868 Wzorcowanie (metoda akredytowana) liniału jednokra... Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) 2020-06-15 09:00:00 Inquiry go to
354862 Zakup błon radiograficznych - system Agfa/Fuji Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) 2020-06-15 08:00:00 Inquiry go to
350614 Dostawa plecaków na laptopa i dokumenty do Urzędu ... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2020-06-15 07:00:00 Inquiry go to
350668 Dostawa teczek aktowych do Urzędu Dozoru Technicz... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2020-06-15 07:00:00 Inquiry go to
354031 Zakup nielimitowanego dostępu do szkoleń on-line d... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DK 2020-06-14 23:59:00 Inquiry go to
355090 Wycinanie wodą próbek do badań wytrzymałościowych Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) 2020-06-12 15:00:00 Inquiry go to
354845 Zakup jednorazowych sztućców oraz naczyń ekologicz... Oddział UDT w Katowicach 2020-06-12 15:00:00 Inquiry go to
354490 Przeprowadzenie kontroli okresowej 5-letniej insta... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2020-06-12 11:52:00 Inquiry go to