List of proceedings: Urząd Dozoru Technicznego

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
285606 Zakup i jednorazowa dostawa środków higieny osobis... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB 2019-12-19 12:00:00 Inquiry go to
291375 UDT - Obrandowanie 17 samochodów służbowych (12 sz... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2019-12-19 11:00:00 Inquiry go to
273535 Zakup dodatkowych licencji oraz świadczenie asysty... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB 2019-12-18 12:00:00 Announcement about order go to
290003 Odnowienie asysty technicznej dla posiadanych lice... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DI 2019-12-18 11:00:00 Inquiry go to
287422 Odnowienie wsparcia serwisowego dla macierzy NetAp... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DI 2019-12-18 11:00:00 Inquiry go to
286535 Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klie... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB 2019-12-17 12:00:00 Inquiry go to
289853 Wymiana szyby zespolonej okna stałego w pomieszcze... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2019-12-17 12:00:00 Inquiry go to
268772 Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego, nr spraw... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB 2019-12-17 11:00:00 Announcement about order go to
270867 Zakup wyposażenia pomiarowo-badawczego - próbek re... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB 2019-12-17 11:00:00 Announcement about order go to
290686 Świadczenie usługi konserwacji i naprawy dźwigu os... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2019-12-16 22:44:00 Inquiry go to
281814 Odbiór odpadów niepodlegających segregacji i segre... Oddział UDT w Lublinie 2019-12-16 16:00:00 Inquiry go to
282210 Kompleksowe przygotowanie i organizacja Konferencj... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB 2019-12-16 11:00:00 Inquiry go to
289263 Naprawa, kalibracja i wzorcowanie (metoda akredyto... Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) 2019-12-16 08:00:00 Inquiry go to


PROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
288462 Wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowej or... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2019-12-13 12:07:00 Inquiry go to
287889 UDT - Obrandowanie 17 samochodów służbowych (12 sz... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2019-12-13 11:23:00 Inquiry go to
287087 Przegląd, naprawa i konserwacja kopertownicy NEOPO... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DI 2019-12-13 11:00:00 Inquiry go to
287937 Zakup zestawu do monitoringu Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) 2019-12-13 09:00:00 Inquiry go to
287828 Wykonanie bezinwazyjnego badania i lokalizacji nie... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2019-12-12 12:00:00 Inquiry go to
287198 Diagnostyka i wycena kosztów naprawy kalibratora a... Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) 2019-12-12 10:00:00 Inquiry go to
287519 Zakup i dostawa 3 sztuk automatycznych defibrylato... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB 2019-12-12 10:00:00 Inquiry go to
287152 Wzorcowanie (metoda akredytowana) kalibratora akus... Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) 2019-12-12 09:00:00 Inquiry go to
285077 Korekta językowa materiałów informacyjnych UDT Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DK 2019-12-11 23:59:00 Inquiry go to
285017 Opracowania i publikacji profilu pracodawcy Urzędu... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DK 2019-12-11 23:59:00 Inquiry go to
281080 Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klie... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB 2019-12-11 11:00:00 Inquiry go to
286955 Subskrypcja oprogramowania DevExpress na 24 miesią... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DI 2019-12-11 10:00:00 Inquiry go to
284741 Projektowanie graficzne oraz aktualizacja materiał... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DK 2019-12-10 23:59:00 Inquiry go to
286447 Świadczenie usługi konserwacji i naprawy dźwigu os... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2019-12-10 23:53:00 Inquiry go to
284321 Wymiana szyby zespolonej okna stałego w pomieszcze... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2019-12-10 12:00:00 Inquiry go to
280292 Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klie... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB 2019-12-10 12:00:00 Inquiry go to
286954 Zakup licencji oprogramowania GstarCAD Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DI 2019-12-10 12:00:00 Inquiry go to
278201 Świadczenie usługi całodobowego wynajmu miejsc par... Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) 2019-12-09 10:00:00 Inquiry go to
278815 Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klie... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB 2019-12-06 12:00:00 Inquiry go to
283691 - Urząd Dozoru Technicznego 2019-12-06 11:17:00 Inquiry go to
282558 Świadczenie usługi konserwacji i naprawy dźwigu os... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2019-12-05 23:59:00 Inquiry go to
282440 Naprawa, kalibracja i wzorcowanie (metoda akredyto... Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) 2019-12-05 11:00:00 Inquiry go to
283086 Wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli instala... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2019-12-05 10:00:00 Inquiry go to
280526 Zakup wraz z wdrożeniem systemu do zarządzania flo... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2019-12-04 12:00:00 Inquiry go to
280779 Dostawa elementów wraz z ich wymianą w systemie kl... Oddział UDT w Katowicach 2019-12-04 10:00:00 Inquiry go to
280344 Świadczenie usługi konserwacji i napraw instalacji... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2019-12-04 09:00:00 Inquiry go to
281179 KONSERWACJA I SERWIS SYSTEMU ALARMOWEGO, WŁAMANIOW... Oddział UDT w Łodzi 2019-12-03 11:00:00 Inquiry go to
283420 - Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2019-12-03 09:43:13 - go to
276621 Zakup materiałów pierwszej pomocy do wyposażenia a... Oddział UDT w Katowicach 2019-12-02 15:30:00 Inquiry go to
280407 Zakup lub dzierżawa urządzeń do systemu lokalizacj... Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA 2019-12-02 13:00:00 Inquiry go to