Proceeding: ZP.271.2.18.2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: Zadanie 1 – Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej w Tucholskiej w Mąkowarsku, Zadanie 2 – Zagospodarowanie terenu wraz ze strefą fitness przy świetlicy wiejskiej w Morzewcu, Zadanie 3 – Budowa placu zabaw w sołectwie Wiskitno, Zadanie 4 – Budowa wiaty – zadaszenie przy świetlicy w Wiskitnie

Maria Klapczyńska
Urząd Miejski Koronowo Department: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Deadlines:
Posted : 09-07-2020 15:26:00
Placing offers: 16-07-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 3826 452 - Justyna Drawska

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
klauzula RODO.docx docx 16.72 2020-07-09 15:26:00 Proceeding
Załącznik nr 5.docx docx 19.56 2020-07-09 15:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - ośw. warunki i podstawy wykluczenia.docx docx 16.73 2020-07-09 15:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2.pdf pdf 382.99 2020-07-09 15:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1.pdf pdf 244.6 2020-07-09 15:26:00 Proceeding
Załacznik nr 4.pdf pdf 208.44 2020-07-09 15:26:00 Proceeding
Załacznik nr 3.pdf pdf 217.24 2020-07-09 15:26:00 Proceeding
umowa wzór.doc doc 59 2020-07-09 15:26:00 Proceeding
zapytanie ZP.271.2.18.2020.pdf pdf 189.04 2020-07-09 15:26:00 Proceeding
klauzula RODO.docx docx 16.72 2020-07-09 15:26:00 Criterium
umowa wzór.doc doc 59 2020-07-09 15:26:00 Criterium
Załącznik nr 5.docx docx 19.56 2020-07-09 15:26:00 Criterium
Załącznik nr 4 - ośw. warunki i podstawy wykluczenia.docx docx 16.73 2020-07-09 15:26:00 Criterium
Skan_2020_07_14_15_06_06_190.pdf pdf 27.35 2020-07-14 15:06:23 Public message

Announcements

2020-07-14 15:06 Maria Klapczyńska Modyfikacja zapisów zapytania ofertowego

Skan_2020_07_14_15_0 [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zadanie 1 – Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej w Tucholskiej w Mąkowarsku Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego 1 service - (0)
2 Zadanie 2 – Zagospodarowanie terenu wraz ze strefą fitness przy świetlicy wiejskiej w Morzewcu Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego 1 service - (0)
3 Zadanie 3 – Budowa placu zabaw w sołectwie Wiskitno Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego 1 service - (0)
4 Zadanie 4 – Budowa wiaty – zadaszenie przy świetlicy w Wiskitnie Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4139 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Termin wykonania zamówienia: Zadanie 1 – 31 sierpnia 2020 r. Zadanie 2 – 31 sierpnia 2020 r. Zadanie 3 – 31 sierpnia 2020 r. Zadanie 4 – 31 sierpnia 2020 r., proszę potwierdzić (0)
3 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczneiu z postępowania - Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr ZP.271.2.18.2020 oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp, proszę potwierdzić oraz załączyć oświadczenie (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 4 - ośw [...].docx

(0)
4 Dysponowanie osobami - Oświadczam, że dysponuję minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej lub specjalności architektonicznej, proszę potwierdzić oraz załączyć wykaz osób (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 5.docx

(0)
5 Akceptacja warunków umowy - Oświadczam, że akceptuję warunki zawarte w załączonym wzorze umowy, proszę potwierdzić

umowa wzór.doc

(0)
6 Wypełnienie obowiązku informacyjnegi - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, proszę potwierdzić jeżeli dotyczy (0)
7 Zapoznanie się z klauzulą informacyjną - Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę potwierdzić

klauzula RODO.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views - 284