Proceeding: NIiPP.271.2.27.2020 Konserwacja rowów przydrożnych w m. Ćmachowo i Chojno

Ewelina Szubert
Urząd Miasta i Gminy Wronki Department: Zamówienia publiczne
Deadlines:
Posted : 08-07-2020 14:59:00
Placing offers: 16-07-2020 09:00:00
Opening offers : 16-07-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji – Zarządzeniem Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Wszystkie wymagane w załączonym Ogłoszeniu o zamówieniu dokumenty i oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest podpisać i w formie skanu załączyć do oferty złożonej poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest

wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik 8_Plan sytuacyjny_Ćmachowo.7z 7z 353.93 2020-07-08 14:59:00 Proceeding
Załącznik 7_Plan sytuacyjny_Chojno.7z 7z 353.92 2020-07-08 14:59:00 Proceeding
Załącznik 6_Obowiązek informacyjny RODO.docx docx 23.15 2020-07-08 14:59:00 Proceeding
Załącznik 5_Oswiadczenie_RODO.doc doc 67 2020-07-08 14:59:00 Proceeding
Załącznik 4_Kosztorys ofertowy_Ćmachowo.pdf pdf 201.87 2020-07-08 14:59:00 Proceeding
Załącznik 3_Kosztorys ofertowy_Chojno.pdf pdf 207.29 2020-07-08 14:59:00 Proceeding
Załącznik 2_Projekt umowy.doc doc 100.5 2020-07-08 14:59:00 Proceeding
Zalacznik 1_Formularz ofertowy.DOC DOC 47 2020-07-08 14:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_08.07.2020.pdf pdf 1249.77 2020-07-08 14:59:00 Proceeding
Zawiadomienie_NIiPP.271.2.27.2020_wybor oferty.pdf pdf 177.82 2020-07-16 14:47:52 Public message
Informacja o zmiane planów sytuacyjnych.pdf pdf 217.93 2020-07-13 14:44:54 Public message
Załącznik 7_Plan sytuacyjny_Chojno.pdf pdf 3397.92 2020-07-13 14:44:54 Public message
Załącznik 8_Plan sytuacyjny_Ćmachowo.pdf pdf 5149.5 2020-07-13 14:44:54 Public message

Announcements

2020-07-16 14:47 Izabela Morawiec Wronki, dnia 16 lipca 2020 r.

NIiPP.271.2.27.2020


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Wronki informuje, że postępowanie przeprowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro na „Konserwację rowów przydrożnych w m. Ćmachowo i Chojno” zostało rozstrzygnięte.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

Zawiadomienie_NIiPP. [...].pdf

2020-07-13 14:44 Ewelina Szubert Wronki, dnia 13 lipca 2020 r.

NIiPP.271.2.27.2020


Informacja o zmianie planów sytuacyjnych


dotyczy: postępowania o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie zadania pn. „Konserwacja rowów przydrożnych
w m. Ćmachowo i Chojno”


Informuję, że zmianie uległy załączniki nr 7 Plan sytuacyjny – Chojno
i nr 8 Plan sytuacyjny – Ćmachowo do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 08.07.2020 r.

Aktualne plany sytuacyjne stanowią załączniki do niniejszej informacji.

Informacja o zmiane [...].pdf

Załącznik 7_Plan syt [...].pdf

Załącznik 8_Plan syt [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Konserwacja rowów przydrożnych w m. Ćmachowo i Chojno - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4139 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 164