Proceeding: Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla określenia przyczyn awarii budynku Komisariatu Policji Gdynia-Karwiny, ul. G. Zapolskiej 1

Deadlines:
Posted : 06-07-2020 09:22:00
Placing offers: 16-07-2020 09:14:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zal_3_dziennik_osiadan_Komisariat_Gdy_ost.pdf pdf 192.35 2020-07-06 09:22:00 Proceeding
Pismo Nadzoru Budowlanego.pdf pdf 1905.44 2020-07-06 09:22:00 Proceeding
zapytanie ofertowe -wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej budynku KP Gdynia Karwiny.doc doc 34 2020-07-06 09:22:00 Proceeding
Zal_4_Opinia_Geotechniczna_ Gdynia Zapolskiej Policja.pdf pdf 2734.82 2020-07-06 09:22:00 Proceeding
Zal_3_Dziennik kontroli stanu szczelinomierzy.pdf pdf 367.93 2020-07-06 09:22:00 Proceeding
Zal_2_obliczenia_Gdynia_Zapolskiej1.pdf pdf 711.07 2020-07-06 09:22:00 Proceeding
Rozmieszczenie szczelinomierzy.pdf pdf 1633.26 2020-07-06 09:22:00 Proceeding
2019_Eksp_Komisariat_Zapolskiej_Gdy_str_tyt_MM_ost.pdf pdf 262.54 2020-07-06 09:22:00 Proceeding
2019.12.19_Eksp_komisariat_Zapolskiej_Gdy_tekst_TM_MM_ost.pdf pdf 2780.06 2020-07-06 09:22:00 Proceeding
2019.12.19_Eksp_komisariat_Zapolskiej_Gdy_tekst_TM_MM_ost.pdf pdf 2780.06 2020-07-06 09:22:00 Ordered object
Zal_1_2019_eksp_Komisariat_Gdy_Zapolskiej_dok_fot.pdf pdf 1744.88 2020-07-06 09:22:00 Ordered object
T_Majewski_uprawnienia_all.pdf pdf 6715.04 2020-07-06 09:22:00 Ordered object
Rozmieszczenie szczelinomierzy.pdf pdf 1633.26 2020-07-06 09:22:00 Ordered object
Pismo Zarządu Dróg i Zieleni.pdf pdf 694 2020-07-06 09:22:00 Ordered object
Pismo PEWIK.pdf pdf 383.48 2020-07-06 09:22:00 Ordered object
Pismo Nadzoru Budowlanego.pdf pdf 1905.44 2020-07-06 09:22:00 Ordered object
MM_izba_2019.pdf pdf 52.59 2020-07-06 09:22:00 Ordered object
M_Malinowski_uprawnienia_all.pdf pdf 1768.3 2020-07-06 09:22:00 Ordered object
2019_Eksp_Komisariat_Zapolskiej_Gdy_str_tyt_MM_ost.pdf pdf 262.54 2020-07-06 09:22:00 Ordered object
2019_Eksp_Komisariat_Zapolskiej_Gdy_str_tyt_MM_ost.pdf pdf 262.54 2020-07-06 09:22:00 Criterium
2019.12.19_Eksp_komisariat_Zapolskiej_Gdy_tekst_TM_MM_ost.pdf pdf 2780.06 2020-07-06 09:22:00 Criterium
zapytanie ofertowe -wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej budynku KP Gdynia Karwiny.doc doc 34 2020-07-06 09:22:00 Criterium
Zal_4_Opinia_Geotechniczna_ Gdynia Zapolskiej Policja.pdf pdf 2734.82 2020-07-06 09:22:00 Criterium
Zal_3_Rozmieszczenie szczelinomierzy.pdf pdf 1633.26 2020-07-06 09:22:00 Criterium
Zal_3_Dziennik kontroli stanu szczelinomierzy.pdf pdf 367.93 2020-07-06 09:22:00 Criterium
Zal_3_dziennik_osiadan_Komisariat_Gdy_ost.pdf pdf 192.35 2020-07-06 09:22:00 Criterium
Zal_3_Dziennik kontroli stanu szczelinomierzy.pdf pdf 367.93 2020-07-06 09:22:00 Criterium
Zal_2_obliczenia_Gdynia_Zapolskiej1.pdf pdf 711.07 2020-07-06 09:22:00 Criterium
Zal_1_2019_eksp_Komisariat_Gdy_Zapolskiej_dok_fot.pdf pdf 1744.88 2020-07-06 09:22:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dokumentacja geologiczno-inżynierska KP Gdynia Karwiny Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Zal_1_2019_eksp_Komi [...].pdf

T_Majewski_uprawnien [...].pdf

Rozmieszczenie szcze [...].pdf

Pismo Zarządu Dróg i [...].pdf

Pismo PEWIK.pdf

Pismo Nadzoru Budowl [...].pdf

MM_izba_2019.pdf

M_Malinowski_uprawni [...].pdf

2019_Eksp_Komisariat [...].pdf

2019.12.19_Eksp_komi [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

2019_Eksp_Komisariat [...].pdf

2019.12.19_Eksp_komi [...].pdf

zapytanie ofertowe - [...].doc

Zal_4_Opinia_Geotech [...].pdf

Zal_3_Rozmieszczenie [...].pdf

Zal_3_Dziennik kontr [...].pdf

Zal_3_dziennik_osiad [...].pdf

Zal_3_Dziennik kontr [...].pdf

Zal_2_obliczenia_Gdy [...].pdf

Zal_1_2019_eksp_Komi [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 208