Proceeding: REZ.042.2.7.2020 Nadzór nad zadaniem digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostek ewidencyjnych: Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski oraz Radgoszcz (bez Luszowic) w projekcie E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Grzegorz Olearczyk
Powiat Dąbrowski Department: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
Deadlines:
Posted : 03-07-2020 15:12:00
Placing offers: 16-07-2020 09:30:00
Opening offers : 16-07-2020 09:45:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Oferty można składać elektronicznie za pomocą platformazakupowa.pl. oraz w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego 


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 12 do SIWZ - Warunki Techniczne Dąbrowa Tarnowska.pdf pdf 1624.99 2020-07-03 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SIWZ - Warunki Techniczne Radgoszcz.pdf pdf 1628.67 2020-07-03 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 10 WT PMK Dąbrowa Tarnowska.pdf pdf 749.9 2020-07-03 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 9 WT PMK Radgoszcz.pdf pdf 298.45 2020-07-03 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 8 Wzór umowy (Dąbrowa Tarnowska).pdf pdf 298.45 2020-07-03 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Wzór umowy (Radgoszcz).pdf pdf 299.17 2020-07-03 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Wykaz osób.docx docx 77.3 2020-07-03 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz usług.docx docx 76.95 2020-07-03 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 77.72 2020-07-03 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx docx 80.44 2020-07-03 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie o grupie kapitalowej.docx docx 86.01 2020-07-03 15:12:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx docx 100.67 2020-07-03 15:12:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 415.07 2020-07-03 15:12:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 5323.48 2020-07-03 15:12:00 Proceeding
Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 501.62 2020-08-07 12:55:45 Public message
uchwala 407.pdf pdf 442.6 2020-08-07 12:55:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #361073.pdf pdf 37.99 2020-07-17 08:33:59 Public message

Announcements

2020-08-07 12:55 Grzegorz Olearczyk Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawia ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Nadzór nad zadaniem digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostek ewidencyjnych: Dąbrowa Tarnowska – obszar wiejski oraz Radgoszcz (bez Luszowic) w projekcie E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Ogloszenie o wyborze [...].pdf

uchwala 407.pdf

2020-07-17 08:33 Grzegorz Olearczyk Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert

Grzegorz Olearczyk

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 204