Proceeding: 554894-N-2020 Sprawa 44/2020 - Budowa Punktu Szczepień wraz z częścią szkoleniową i laboratoryjną oraz Salą Tradycji dla Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin.

Deadlines:
Posted : 25-06-2020 15:20:00
Placing offers: 16-07-2020 09:30:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

W załącznikach do postępowania zamieszczono Ogłoszenie BZP, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl 

W związku z powyższym przycisk "Wyślij wiadomość" dostępny w prawym dolnym rogu służy do:

- zadawania pytań do SIWZ

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 27 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 9151.92 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 26 - Oświadczenie dot. praw autorskich.docx docx 14.4 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 24 - Oświadczenie Wykonawcy dot. RODO.docx docx 20.86 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 23 - Wzór dowodu urządzenia.pdf pdf 605.17 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 22 - Dendrologia.zip zip 2918.3 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 21 - Specyfikacje Techniczne.zip zip 43801.6 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 20 - Przedmiary robór.zip zip 868.06 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 19 - Projekt Wykonawczy.zip zip 407685.02 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 18 - Projekt Budowlany.zip zip 188955.46 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 17 - Oświadczenie o zatrudnieniu.doc doc 29.5 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 16 - Oświadczenie o zast. materiałów równoważnych.doc doc 35.5 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 15 - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 30 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 14 - Oświadczenie podwykonawcy.doc doc 30 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 13 - Regulamin prac komisji odbiorowych zadań inwestycyjnych i remontowych SZI.pdf pdf 2467.63 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - Tabela elementów.xls xls 37.5 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Wzór umowy + Szczegółowe wymagania dot. ochrony informacji niejawnych.pdf pdf 20246.84 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o wykonaniu wykazu.doc doc 61.5 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc doc 46.5 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o ochronie informacji niejawnych.doc doc 75 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 75.5 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.doc doc 33 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz osób.doc doc 90 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc doc 65.5 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc doc 45 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 48 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc doc 159.5 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 24285.61 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 9783.93 2020-06-25 15:20:00 Proceeding
Pismo 6220 - Wyniki postępowania.pdf pdf 1920.58 2020-08-07 11:36:17 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 762.39 2020-07-16 12:42:26 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (4).pdf pdf 375.76 2020-07-14 15:10:36 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (3).pdf pdf 747.02 2020-07-13 14:45:20 Public message
Załącznik nr 20c do SIWZ.zip zip 296.84 2020-07-13 14:45:20 Public message
ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT (5311).pdf pdf 394.18 2020-07-10 12:51:06 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA (2).pdf pdf 1034.3 2020-07-09 14:43:52 Public message
Załącznik nr 20b - PR_ARCH_WOMP_I_kw_2020.pdf pdf 288.23 2020-07-09 14:43:52 Public message
Załącznik nr 20a do SIWZ.zip zip 55.67 2020-07-07 15:33:34 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA .pdf pdf 1481.39 2020-07-07 15:27:02 Public message
Zmiany w SIWZ 4995.pdf pdf 405.98 2020-07-02 08:47:00 Public message

Announcements

2020-08-07 11:36 Anna Chętnik Pismo 6220/20 - Wyniki postępowania

Pismo 6220 - Wyniki [...].pdf

2020-07-16 12:42 Agnieszka Fordos INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2020-07-14 15:10 Agnieszka Fordos ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW (4)

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

2020-07-13 14:45 Agnieszka Fordos ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW (3) + Załącznik nr 20c do SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

Załącznik nr 20c do [...].zip

2020-07-10 12:51 Agnieszka Fordos ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

ZMIANA TERMINU OTWAR [...].pdf

2020-07-09 14:43 Agnieszka Fordos ODPOWIEDZI NA PYTANIA + Załącznik nr 20b do SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

Załącznik nr 20b - P [...].pdf

2020-07-07 15:33 Agnieszka Fordos Załącznik nr 20a do SIWZ - Przedmiary robót ath

Załącznik nr 20a do [...].zip

2020-07-07 15:27 Agnieszka Fordos ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

2020-07-02 08:47 Agnieszka Fordos ZMIANY DO SIWZ

Zmiany w SIWZ 4995.p [...].pdf

The number of page views - 1672