Proceeding: ZP/55/ZCO/2020 Usługa przeglądów i serwisu technicznego akceleratora TrueBeam sn: H191592 Varian Medical Systems Poland

Deadlines:
Posted : 12-06-2020 08:54:00
Placing offers: 04-08-2020 10:00:00
Opening offers : 04-08-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.97 2020-06-12 08:54:00 Proceeding
Siwz_serwis_akcelerator.doc doc 569.5 2020-06-12 08:54:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 75.63 2020-06-12 08:54:00 Proceeding
espd-request - Jedz.zip zip 78.13 2020-06-12 08:54:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_ZP_55.pdf pdf 139.65 2020-08-04 14:41:32 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3.pdf pdf 65.39 2020-07-31 10:31:36 Public message
Informacja dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert _III.pdf pdf 92.09 2020-07-28 14:31:05 Public message
Odpowiedzi na pytania _II.pdf pdf 376.1 2020-07-28 14:29:46 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf pdf 65.43 2020-07-17 10:22:28 Public message
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 3.07.2020.pdf pdf 91.25 2020-07-15 15:16:54 Public message
Odpowiedzi na pytania_ZP_55.pdf pdf 1174.01 2020-07-09 15:15:36 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia .pdf pdf 66.95 2020-06-16 09:48:01 Public message
Informacja dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 98.91 2020-06-15 13:03:02 Public message

Announcements

2020-08-04 14:41 Małgorzata Malinowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-31 10:31 Małgorzata Malinowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-07-28 14:31 Małgorzata Malinowska Informacja dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert_III

Informacja dot. zmia [...].pdf

2020-07-28 14:29 Małgorzata Malinowska Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-07-17 10:22 Aneta Kowal Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-07-15 15:16 Małgorzata Malinowska Informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert na dzień 31.07.2020

Informacja o zmianie [...].pdf

2020-07-09 15:15 Małgorzata Malinowska Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-06-16 09:48 Małgorzata Malinowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-06-15 13:03 Małgorzata Malinowska Informacja dot. zmiany terminu składania i otwarcia ofert

Informacja dot. zmia [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 601