logo
Agnieszka
Chmielewska
   

Górażdże

Zakład EKOCEM, Górażdże Cement S.A., KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł

Electronic auction: Układ filtracji wody chłodzącej młyny (11867078) (ID 277290)

Starting date: 19-11-2019 13:58:00

To the end: finished

How much are the prolongations of the auction (extra times)? None
From which price is increment counted? suppliers
Does the offer must be placed on all positions? No
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

W imieniu Górażdże Cement S.A. 

zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: 

Układ filtracji wody chłodzącej młyny


Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

 • Robert Tarkowski 77 777 94 66 – w sprawach merytorycznych
 • Agnieszka Chmielewska 77 777 94 26– w sprawach handlowych

Załączniki: 

 • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizacyjnych usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. 
 • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A
 • Harmonogram płatności (roczny)
 • Kodeks Etyczny Dostawcówicon Buyer messages

 • Buyer has not posted additional messages ...

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit
1 Układ filtracji wody chłodzącej młyny Montaż 4 filtrów wody filtrujących cząstki stałe oraz substancje ropopochodne na wewnętrznym układzie chłodzenia młynów.
Parametry układu w którym nastąpi montaż filtrów:
medium-woda przemysłowa
ciśnienie ok 6 bar
przepływ jednego ukiładu chłodzenia ok 40m3/h(istnieją dwa układy osobno dla młyna cementu, osobno dla młyna żużla)
średnica rur przyłączeniowych 2 1/2 cala rury pp
Założenia konfiguracyjne układu:
2 jednakowe filtry na jednym układzie chłodzenia z możliwością bocznikowania filtrów wzajemnie.
Oferta ma zawierać cenę filtrów osobno oraz cenę za usługę montażu.
Przed przystąpieniem do przetargu proszę o konsultację i wykonanie wizji lokalnej w miejscu.
1 service ***
Offer value:

Legend:

 •  Ranking place  |
 • Leading offer  |
 • Best offer (ex aequo)  |
 • Value higher than the maximum |