Proceeding: 380/2019 Dostawa gazu propan-butan do ogrzewania hali warsztatowej.

Krzysztof Widz
Zower Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 18-11-2019 14:03:00
Placing offers: 21-11-2019 20:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Zapraszamy do ofertowania.


W przypadku pytań:  

Informacje techniczne: Krzysztof Krakowski 502 147 839

lub kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  

- Związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej OpenNexus


Spółka Zower należy do grupy kapitałowej PGE. W załączniku pliki z wytycznymi obowiązującymi w GK PGE oraz wzór zamówienia obowiązujący w Spółce Zower.

1. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.

3. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
wzór zamówienia obowiązujący w Zower Sp. z o.o..pdf pdf 237.72 2019-11-18 14:03:00 Proceeding
wytyczne obowiązujących w GK PGE.pdf pdf 170.35 2019-11-18 14:03:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Gaz propan-butan Gaz do ogrzewania hali warsztatowej. Zbiornik gazu 6,7m3 5000 l Zakład Zower Sp. z o.o.
Ul. Furgoła 159
44-230, Czerwionka-Leszczyny
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4745 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby zamawiającego faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. W innym wypadku proszę podać koszt dostawy. (0)
4 Termin realizacji - 5 dni od daty zamówienia (0)
Unlock the form

The number of page views - 172