Proceeding: 146-PN-19 Kompleksowe usługi utrzymania czystości

Deadlines:
Posted : 18-11-2019 10:35:00
Placing offers: 05-12-2019 10:00:00
Opening offers : 05-12-2019 10:15:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
146-PN-19 Komplet SIWZ.rar rar 526.89 2019-11-18 10:35:00 Proceeding
146-PN-19 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 43.02 2019-11-18 10:35:00 Proceeding
146-PN-19 Rozstrzygnięcie.pdf pdf 436.19 2019-12-16 13:33:06 Public message
146-PN-19 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 25.65 2019-12-05 11:47:48 Public message
146-PN-19 Wyjaśnienia do siwz.pdf pdf 51.02 2019-11-26 12:44:46 Public message
146-PN-18 Umowa - wzór.pdf pdf 73.67 2019-11-22 08:19:33 Public message
146-PN-19 Formularz.doc doc 60 2019-11-22 08:19:33 Public message
146-PN-19 JEDZ.doc doc 198 2019-11-22 08:19:33 Public message
146-PN-19 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 292.54 2019-11-22 08:19:33 Public message
146-PN-19 RODO.doc doc 28.5 2019-11-22 08:19:33 Public message
146-PN-19 Siwz.pdf pdf 143.65 2019-11-22 08:19:33 Public message
146-PN-19 Tajemnica przedsiębiorstwa.doc doc 33.5 2019-11-22 08:19:33 Public message
146-PN-19 Grupa kapitałowa.doc doc 31.5 2019-11-22 08:19:33 Public message

Announcements

2019-12-16 13:33 Ewa Kanigowska Rozstrzygnięcie

146-PN-19 Rozstrzyg [...].pdf

2019-12-05 11:47 Ewa Kanigowska Otwarcie ofert

146-PN-19 Informacj [...].pdf

2019-11-26 12:44 Ewa Kanigowska Wyjaśnienia

146-PN-19 Wyjaśnien [...].pdf

2019-11-22 08:19 Ewa Kanigowska Komplet siwz (nie spakowany)

146-PN-18 Umowa - w [...].pdf

146-PN-19 Formularz [...].doc

146-PN-19 JEDZ.doc

146-PN-19 Opis prze [...].pdf

146-PN-19 RODO.doc

146-PN-19 Siwz.pdf

146-PN-19 Tajemnica [...].doc

146-PN-19 Grupa kapi [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 289