Proceeding: 379/2019 Dostawa płynu do układu chłodzenia.

Krzysztof Widz
Zower Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 18-11-2019 09:47:00
Placing offers: 20-11-2019 20:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Zapraszamy do ofertowania. Proszę o podanie nazwy i specyfikacji oferowanych płynów.


W przypadku pytań:  

Informacje techniczne: Marcin Dudek - 519 175 145

 lub kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  

- Związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej OpenNexus


Spółka Zower należy do grupy kapitałowej PGE. W załączniku pliki z wytycznymi obowiązującymi w GK PGE oraz wzór zamówienia obowiązujący w Spółce Zower.

1. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

2. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.

5. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
wzór zamówienia obowiązujący w Zower Sp. z o.o..pdf pdf 237.72 2019-11-18 09:47:00 Proceeding
wytyczne obowiązujących w GK PGE.pdf pdf 170.35 2019-11-18 09:47:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Płyn do układu chłodzenia Typu Orlen Petrygo Heavy lub inny mieszalny o jakości równej lub wyższej. Oryginalne zaplombowanie opakowanie o pojemności 20 litrów. Na bazie glikolu etylowego spełniający normy silników Cummins. Mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego. Odporny na zamarzanie do -37°C. 4 pc. Zakład Zower Sp. z o.o.
Ul. Furgoła 159
44-230, Czerwionka-Leszczyny
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4671 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby zamawiającego faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji - 4 dni od daty otrzymania zamówienia (0)
5 Dokumenty - Wymagamy przesłania aktualnych kart charakterystyki. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Gwarancja - Termin przydatności do użytku - minimum 12 miesięcy od daty dostawy. (0)
Unlock the form

The number of page views - 190