Proceeding: Usługi związane z przeglądem oraz legalizacją radarowych/laserowych mierników prędkości.

Maciej Cebulski
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 18-11-2019 09:39:00
Placing offers: 21-11-2019 07:27:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową na stronie https://platformazakupowa.pl/.
2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
4. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie konkretnego zamówienia, a Dostawca/Wykonawca składający ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
5. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy.
6. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z towarem pod wskazany przez Zamawiającego adres w zamówieniu.
7. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Dostawcy/Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
8. Termin realizacji usługi - 10 dni roboczych.
9. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacja. Akceptując powyższe warunki Oferent wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia - warunki.docx docx 105.37 2019-11-18 09:39:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Iskra-1 Koszt serwisu techniczny (kompleksowa usługa związana z przygotowaniem urządzenia do legalizacji). 7 pc. - (0)
2 Iskra-1 legalizacja 7 pc. - (0)
3 Ultralyte LTI - 20/20 Koszt serwisu techniczny (kompleksowa usługa związana z przygotowaniem urządzenia do legalizacji). 3 pc. - (0)
4 Ultralyte LTI 20/20 legalizacja 3 pc. - (0)
5 Trucam LTI 20/20 Koszt serwisu techniczny (kompleksowa usługa związana z przygotowaniem urządzenia do legalizacji). 1 pc. - (0)
6 Trucam LTI 20/20 legalizacja 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4616 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji zamówienia - 10 dni roboczych (0)
Unlock the form

The number of page views - 201