Proceeding: Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego.

Agnieszka Dmochowska
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Department: Wydział Teleinformatyki
Deadlines:
Posted : 15-11-2019 15:16:00
Placing offers: 20-11-2019 13:00:00
Opening offers : 20-11-2019 13:05:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

1. Wykonanie przedmiotu umowy - zgodnie z umową i załącznikami (w załączeniu).

2. Ocenie będą podlegać tylko te oferty, dla których zostanie uzupełniony załącznik nr 1.
3. Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
umowa.doc doc 81.5 2019-11-15 15:16:00 Proceeding
zał. 2.doc doc 37 2019-11-15 15:16:00 Proceeding
Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne z jednym dodatkowym tonerem..docx docx 13.4 2019-11-15 15:16:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne z 1 dodatkowym tonerem. Zgodny z załącznikiem nr 1.

Urządzenie wielofunk [...].docx

2 pc. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33
50-040, Wrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4072 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 273