Proceeding: Zakup i dostawa komputerów.

Agnieszka Dmochowska
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Department: Wydział Teleinformatyki
Deadlines:
Posted : 15-11-2019 14:11:00
Placing offers: 20-11-2019 13:00:00
Opening offers : 20-11-2019 13:05:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

1. Wykonanie przedmiotu umowy - zgodnie z umową i załącznikami (w załączeniu).

2. Ocenie będą podlegać tylko te oferty, dla których zostanie uzupełniony załącznik nr 1.
3. Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał. 2.doc doc 37 2019-11-15 14:11:00 Proceeding
umowa.doc doc 81.5 2019-11-15 14:11:00 Proceeding
OPZ_Kobierzyce — komputer 2.doc doc 28.5 2019-11-15 14:11:00 Ordered object
Załącznik nr 2_PassMark - Video Card (GPU) Benchmarks - GPU Mega Page - Detailed List of Benchmarked Videocards.pdf pdf 1184.8 2019-11-15 14:11:00 Ordered object
OPZ_Kobierzyce — komputer 1.doc doc 30.5 2019-11-15 14:11:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Komputer PC #1 Zgodny z załącznikiem nr 1.

Załącznik nr 2_PassM [...].pdf

OPZ_Kobierzyce — kom [...].doc

2 pc. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33
50-040, Wrocław
(0)
2 Komputer PC #2 Zgodnie z załącznikiem nr 1.

OPZ_Kobierzyce — kom [...].doc

1 pc. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Podwale 31-33
50-040, Wrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4072 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 209