logo
Małgorzata
Klimczyk-Słapa Tel. 032 606 93 77
   

Szkoła Policji w Katowicach

Electronic auction: Dostawa obuwia sportowego (ID 275865)

Starting date: 15-11-2019 09:00:00

To the end: finished

How much are the prolongations of the auction (extra times)? None
From which price is increment counted? suppliers
Does the offer must be placed on all positions? Yes
Kind of offer prices gross
expand

icon Buyer requirements

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie w wysokości 5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji zamówienia jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 14 dni roboczych w wysokości 50%wartości brutto zamówienia.

3.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych.

4. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia, a będących należnościami Wykonawcy, na rzecz innych podmiotów.

Dostawa: do 14 dni od daty złożenia zamówienia

Płatność: przelew 30 dni

icon Buyer messages

  • Buyer has not posted additional messages ...

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in gross prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Gross Price MAX /JM
1 Buty ADDIAS TERREX AX2 CM7471 w rozm. 44 1 pair ***
2 Buty adidas Terrex Climacool Voyager Aqua - CM7539 w rozm. 44 1 pair ***
Offer value:

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |