Proceeding: 368/2019 Serwis pompy zatapialnej HD2 550 80T

Krzysztof Widz
Zower Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 15-11-2019 10:17:00
Placing offers: 19-11-2019 20:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Zapraszamy do ofertowania.


W przypadku pytań:  

Informacje techniczne: Janusz Kupisiński - 696 098 807

lub kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  

- Związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej OpenNexus

Spółka Zower należy do grupy kapitałowej PGE. W załączniku pliki z wytycznymi obowiązującymi w GK PGE oraz wzór zamówienia obowiązujący w Spółce Zower.


1. Wykonawca gwarantuje, że posiada odpowiednią wiedzę, zaplecze, dostęp do części wymagany do przeprowadzenia naprawy pompy.

2. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.

4. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
wzór zamówienia obowiązujący w Zower Sp. z o.o..pdf pdf 237.72 2019-11-15 10:17:00 Proceeding
wytyczne obowiązujących w GK PGE.pdf pdf 170.35 2019-11-15 10:17:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Serwis/naprawa pompy Pompa HD2 550 80T. Usterka: zwarcie w pompie (wybija bezpieczniki) 1 pc. Zakład Zower Sp. z o.o.
Ul. Furgoła 159
44-230, Czerwionka-Leszczyny
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4671 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby zamawiającego faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt transportu pompy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. W innym wypadku proszę podać koszt odbioru i dostawy pompy po naprawie. (0)
4 Gwarancja - Proszę podać okres i warunki gwarancji na wykonaną usługę. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
5 Termin realizacji - Proszę podać prognozowy termin naprawy pompy (0)
Unlock the form

The number of page views - 160