Proceeding: Prowadzenie okresowej konserwacji i przeglądów oraz serwisowanie urządzeń i instalacji kotłowni KP w Siedliszczu

Deadlines:
Posted : 14-11-2019 09:35:00
Placing offers: 19-11-2019 23:59:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Wymagania zostały określone w załączonej specyfikacji i wzorze umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Oferta cenowa - Siedliszcze - Brotje.pdf pdf 227.68 2019-11-14 09:35:00 Proceeding
Specyfikacja KMP Chełm - Siedliszcze.pdf pdf 787.57 2019-11-14 09:35:00 Proceeding
Wzór Umowy.pdf pdf 2350.6 2019-11-14 09:35:00 Proceeding
Oferta cenowa - Siedliszcze - Brotje.pdf pdf 227.68 2019-11-14 09:35:00 Ordered object
Oferta cenowa - Siedliszcze - Brotje.pdf pdf 227.68 2019-11-14 09:35:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Prowadzenie okresowej konserwacji i przeglądów oraz serwisowanie urządzeń i instalacji kotłowni KP w Siedliszczu -

Oferta cenowa - Sied [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4671 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Oferta cenowa - Sied [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 142