Proceeding: Dostawa przenośnego systemu oświetleniowego (LED) RLS 2000, wysokość do 1,8 m.

Deadlines:
Posted : 14-11-2019 09:20:00
Placing offers: 20-11-2019 09:00:00
Opening offers : 20-11-2019 09:05:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zapraszamy Państwa do złożenia ofert.

W załącznikach znajduje się dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 52 588 15 89 

- adres dostawy - Magazyn Techniki Policyjnej Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy, ul. Iławska 1, 85-720 Bydgoszcz

- termin dostawy - do 7 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia do Wykonawcy na adres e-mail

- termin płatności - w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego

- proszę o wpisanie na fakturze numeru PKWiU

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02 bądź na e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Składając ofertę potwierdzasz regulamin obowiązujący wykonawców realizujących na potrzeby KWP w Bydgoszczy zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
KWP Bydgoszcz regulamin.docx docx 14.17 2019-11-14 09:20:00 Proceeding
system oświetleniowy (LED)-RLS 2000.docx docx 22.43 2019-11-14 09:20:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa przenośnego systemu oświetleniowego (LED) RLS 2000, wysokość do 1,8 m. wg załącznika

system oświetleniowy [...].docx

1 set INNY wskazany w warunkach postępowania
j.w.
j.w., j.w.
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 258