Proceeding: PWiK Gliwice - Dostawa systemu radiowego odczytu IZAR@MOBILE 2 STARTER

Deadlines:
Posted : 12-11-2019 19:31:00
Placing offers: 20-11-2019 09:00:00
Opening offers : 20-11-2019 09:05:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na  dostawę systemu radiowego odczytu IZAR@MOBILE 2 STARTER

Opis Przedmiotu zamówienia:

Pakiet podstawowy: IZAR@MOBILE 2 STARTER służy do odczytu radiowego oraz konfiguracji nakładek umieszczonych na wodomierzach, produkcji Diehl Metering typu R3 i R4

IZAR@MOBILE 2 STARTER powinien być dostarczony wraz z dedykowanym urządzeniem typu TABLET (posiadającym stopień ochrony IP65) wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (typu PC)

System IZAR@MOBILE oprócz wskazań poboru wody powinien służyć również do monitoringu wodomierzy i posiadać dodatkowe funkcje:

- indeks rzeczywisty (stan wodomierza w chwili odczytu)

- indeks rzeczywisty (stan wodomierza na zaprogramowaną datę odczytu)

- datę i godzinę odczytu z minutami

- czas działania baterii

- wykrywanie wycieków

- alarm zatrzymania wodomierza

- alarm naruszenia mechanicznego

- alarm naruszenia magnetycznego

- alarm cofania wody

- alarm nadmiernego przepływu

- alarm za niskiego przepływu.

W skład zestawu IZAR@MOBILE 2 STARTER wchodzi:

- Tablet INARI

- Stacja dokująca

- BT OTOHEAD

- Izar PRT 868

- Pokrowiec

- Licencja Izar@Mobile


Zamawiający wymaga:

1) Termin realizacji zamówienia 29 listopad 2019r.

2) Zestaw odczytowy, gwarantował będzie odczyt wodomierzy na poszczególnych trasach odczytowych o skuteczności min. takiej samej jak stosowany dotychczas Psion do odczytów. W przypadku uzyskania skuteczności mniejszej niż występująca obecnie, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem naprawi występujące błędy, a do czasu ich naprawy dostarczy Zamawiającemu brakujące odczyty, umożliwiające wystawienie faktury za zużytą wodę i odprowadzane ścieki z częstotliwością co miesiąc.

Przewidziane obszary dowozu:

1. PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel (32) 338-71-62  - Pan Krzysztof Wilczak

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx docx 11.79 2019-11-12 19:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx docx 11.79 2019-11-12 19:31:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa systemu radiowego odczytu IZAR@MOBILE 2 STARTER Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu radiowego odczytu IZAR@MOBILE 2 STARTER, zgodnego z opisem zamówienia 1 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Rybnicka 47
44-100, Gliwice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4139 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 1 - Dan [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - Minimum 24 miesiące, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 243