Proceeding: PRE-251/29/2019 Naprawa zestawów kołowych z autobusu szynowego serii SA103 i z elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED78

Renata Dąbkowska
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 06-11-2019 08:25:00
Placing offers: 18-12-2019 12:00:00
Opening offers : 18-12-2019 12:15:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załączniki w wersji edytowalnej .docx docx 151.55 2019-11-06 08:25:00 Proceeding
JEDZ .docx docx 50.93 2019-11-06 08:25:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1570.74 2019-11-06 08:25:00 Proceeding
Ogłoszenie 2019-OJS213-524368-pl.pdf pdf 149.27 2019-11-06 08:25:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 51.41 2020-01-07 17:17:01 Public message
Informacja o zmianie nazwy Zamawiającego.pdf pdf 35.84 2020-01-07 17:13:43 Public message
inf.o otwarciu oferty.pdf pdf 41.92 2019-12-20 07:59:37 Public message
Wyjaśnienia do teści SIWZ.pdf pdf 196.67 2019-12-10 12:32:50 Public message
2019-OJS237-582480-pl-ts.pdf pdf 88.78 2019-12-10 12:32:50 Public message
Zmiana treści SIWZ.pdf pdf 403.46 2019-12-02 09:45:45 Public message
załączniki w wersji edytowalnej po zmianie .docx docx 144.38 2019-12-02 09:45:45 Public message
2019-OJS226-555949-pl.pdf pdf 82.43 2019-11-22 10:19:04 Public message
Wyjaśnienia i zmiany do tresci SIWZ (1).pdf pdf 363.91 2019-11-19 20:39:27 Public message
Załaczniki do SIWZ po modyfikacji _ Oferta i wykaz cen jednostkowych .docx docx 125.76 2019-11-19 20:39:27 Public message
2019-OJS223-548391-pl.pdf pdf 69.02 2019-11-19 09:44:07 Public message
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 43.64 2019-11-13 08:37:23 Public message

Announcements

2020-01-07 17:17 Renata Dąbkowska Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2020-01-07 17:13 Renata Dąbkowska Informacja o zmianie nazwy Zamawiającego

Informacja o zmianie [...].pdf

2019-12-20 07:59 Renata Dąbkowska Informacja z otwarcia ofert

inf.o otwarciu ofert [...].pdf

2019-12-10 12:32 Renata Dąbkowska Wyjaśnienia do treści SIWZ - odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez Wykonawców.
Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w TED dotyczące przesunięcia terminu otwarcia ofert na dzień 18.12.2019 r. w związku z wyłączeniem zadania nr 2 z SIWZ

Wyjaśnienia do teści [...].pdf

2019-OJS237-582480-p [...].pdf

2019-12-02 09:45 Renata Dąbkowska ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT na 18.12.2019 r.
ZMIANA TREŚCI SIWZ - Zamawiający wyłączył zadanie nr 2 ( dotyczące naprawy zestawów kołowych z elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED78) z przedmiotowego postępowania.

Zmiana treści SIWZ.p [...].pdf

załączniki w wersji [...].docx

2019-11-22 10:19 Renata Dąbkowska Sprostowanie do Ogłoszenia dotyczące wyjaśnienia i zmian do SIWZ

2019-OJS226-555949-p [...].pdf

2019-11-19 20:39 Renata Dąbkowska Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ.
Załączniki w wersji edytowalnej OFERTA i WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH po modyfikacji

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Załaczniki do SIWZ p [...].docx

2019-11-19 09:44 Renata Dąbkowska Sprostowanie do ogłoszenia dotyczące zmiany terminu otwarcia ofert

2019-OJS223-548391-p [...].pdf

2019-11-13 08:37 Renata Dąbkowska Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana terminu skład [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 478