Proceeding: SA.270.2.6.2019 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grójec w roku 2020

Przetargi Nadleśnictwo Grójec
Nadleśnictwo Grójec
Deadlines:
Posted : 05-11-2019 11:26:00
Placing offers: 05-12-2019 10:00:00
Opening offers : 05-12-2019 10:15:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia_2020_10_18_ rozmiar prac wg czynnosci.doc doc 2682.5 2019-11-14 11:45:15 Proceeding
Formularz ofertowy Pakiet nr 12_lesnictwo Chojnata.doc doc 240 2019-11-14 11:43:38 Proceeding
Formularz ofertowy Pakiet nr 3_lesnictwo Wilczoruda.doc doc 229 2019-11-14 11:42:44 Proceeding
SIWZ_2020_.doc doc 2511 2019-11-12 12:26:26 Proceeding
Sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 75.35 2019-11-08 08:30:00 Proceeding
Sprostowanie.pdf pdf 75.35 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
2019-OJS211-517120-pl-ts Ogłoszenie.pdf pdf 362.45 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
LISTA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ załacznik nr 2 do umowy 2019.docx docx 25.56 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
kosztorys szkółka i nasiennictwo.pdf pdf 98.25 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Formularz ofertowy Pakiet nr 13_lesnictwo Głuchów.doc doc 233.5 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Formularz ofertowy Pakiet nr 11_lesnictwo Osuchów.doc doc 232 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Formularz ofertowy Pakiet nr 10_lesnictwo Radziejowice.doc doc 232.5 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Formularz ofertowy Pakiet nr 9_lesnictwo tylko nasiennictwo.doc doc 152 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Formularz ofertowy Pakiet nr 8_lesnictwo Skuły.doc doc 230.5 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Formularz ofertowy Pakiet nr 7_lesnictwo Borowiec.doc doc 238.5 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Formularz ofertowy Pakiet nr 6_lesnictwo Borowina.doc doc 241 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Formularz ofertowy Pakiet nr 5_lesnictwo Mogielnica.doc doc 224 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Formularz ofertowy Pakiet nr 4_lesnictwo Michałów.doc doc 229 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Formularz ofertowy Pakiet nr 2_lesnictwo Modrzewina.doc doc 234 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Formularz ofertowy Pakiet nr 1_lesnictwo Rytomoczydła.doc doc 239.5 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia_strona tytułowa.doc doc 152 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia_2020_10_18_ układ sortymentowy.doc doc 417.5 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia_2020_10_18_ rozmiar prac wg czynnosci.doc doc 2682 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 13 do SIWZ regulamin_korzystania_z_platformy_2020_JU.docx docx 26.56 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 12 do SIWZ_wzór umowy na sprzęt.doc doc 47 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 11 do SIWZ wzór umowy - szkółka.doc doc 316.5 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 10 do SIWZ wzór umowy.doc doc 570 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SIWZ_ośw. o braku podst. do wykl..doc doc 149 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SIWZ_ośw. _gr. kapitał..doc doc 152 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SIWZ Zobow. o odd. wyk..doc doc 155.5 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SIWZ JEDZ.doc doc 289.5 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SIWZ - procedury odbioru prac 2017_11_10_dla pakietu nr 1 do 13.doc doc 194.5 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SIWZ - opis technologii prac leśnych2017_11_10_ dla pakiet od 1 do 13.doc doc 907 2019-11-05 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SIWZ Oferta.doc doc 163 2019-11-05 11:26:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 974