Proceeding: ZP/100/2019 Drugi etap budowy Centrum Kliniczno -Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Deadlines:
Posted : 04-11-2019 23:57:00
Placing offers: 03-04-2020 10:30:00
Opening offers : 03-04-2020 11:00:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
CZĘŚĆ X_TECHNO I LOG dwg.zip zip 80715.96 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ VIII_ B. SUG dwg.ZIP ZIP 3976.13 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ VII_B. BMS - cz. III dwg.zip zip 59759.78 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ VII_B. BMS - cz. II dwg.zip zip 65326.02 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ VII_B. BMS - cz. I dwg.zip zip 68320.13 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ VI_B. NISKOPR - cz. I dwg.zip zip 40021.11 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ V_B. ELE - cz. VI dwg.zip zip 27036.53 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ V_B. ELE - cz. V dwg.zip zip 96750.94 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ V_B. ELE - cz. IV dwg.zip zip 44133.41 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ V_B. ELE - cz. III dwg.zip zip 59609.86 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ V_B. ELE - cz. II dwg.zip zip 68733.5 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ V_B. ELE - cz. I dwg.zip zip 49613.31 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ IX_OCHRONA RADIO.ZIP ZIP 64871.05 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ IV_GAZY MED - cz. II dwg.zip zip 31676.25 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ IV_GAZY MED - cz. I dwg.zip zip 70548 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ III.VII_WENT - A2 - cz. II dwg.zip zip 86071.36 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ III.VII_WENT - A2 - cz. I dwg.zip zip 76533.31 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ III.VI_WĘZEŁ CIEPLNY - A2 - dwg.zip zip 854.75 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ III.V_WOD-KAN, HYDRANTY, KAN. DESZCZ., C.O - A2 - cz. II dwg.zip zip 72553.48 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ III.V_WOD-KAN, HYDRANTY, KAN. DESZCZ., C.O - A2 - cz. I dwg.zip zip 32027.95 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ III.IV_WĘZEŁ CIEPLNY - A1 dwg.ZIP ZIP 831.91 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ III.III_WENT - A1 - cz. II - dwg.zip zip 67175.54 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ III.III_WENT - A1 - cz. I - dwg.zip zip 68430.96 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ III.II_TRYSKACZE, HYDRANTY - A1 dwg.ZIP ZIP 82205.67 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ III.I_WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.O. - A1 dwg.ZIP ZIP 86073.26 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ II_B. KONSTR - cz. IV dwg.zip zip 96081.13 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ II_B. KONSTR - cz. III dwg.zip zip 28750.41 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ II_B. KONSTR - cz. II dwg.zip zip 12050.47 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ II_B. KONSTR - cz. I dwg.zip zip 17247.34 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ I_ARCH - cz. III dwg.zip zip 64456.22 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ I_ARCH - cz. II dwg.zip zip 51336.94 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ I_ARCH - cz. I dwg.zip zip 74562.8 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
TOM I - FORMALNOŚCI pdf.zip zip 187.16 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
PLAN REALIZACJI CKD2 pdf.zip zip 3394.25 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ X_TECHNO I LOG pdf.zip zip 66884.13 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ VIII_ B. SUG pdf.zip zip 5170.99 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ VII_B. BMS pdf.zip zip 51402.28 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ VI_B. NISKOPR - cz. III pdf.zip zip 60212.04 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ VI_B. NISKOPR - cz. II pdf.zip zip 96565.66 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ VI_B. NISKOPR - cz. I pdf.zip zip 12837.64 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ V_ELE - cz. IV pdf.zip zip 82573.41 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ V_ELE - cz. III pdf.zip zip 49699.83 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ V_ELE - cz. II pdf.zip zip 96168.78 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ V_ELE - cz. I pdf.zip zip 30306.03 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ IX_OCHRONA RADIO pdf.zip zip 6246.18 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ III.V_WOD-KAN, HYDRANTY, KAN. DESZCZ., C.O - A2 pdf.zip zip 86442.39 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ III.IV_WĘZEŁ CIEPLNY - A1 - pdf.zip zip 3945.75 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ III.III_WENT - A1 - cz. II pdf.zip zip 26513.99 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ III.III_WENT - A1 - cz. I pdf.zip zip 96720.78 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ III.II_TRYSKACZE, HYDRANTY - A1 pdf.zip zip 82376.72 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ III.I_WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.O. - A1 - pdf.zip zip 70806.26 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ II_B. KONSTR pdf.zip zip 43884.53 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ I_STWIOR pdf.zip zip 13708.21 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ I_ARCH - cz. IV pdf.zip zip 83006.46 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ I_ARCH - cz. III pdf.zip zip 43206.91 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ I_ARCH - cz. II pdf.zip zip 92063.8 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ I_ARCH - cz. I pdf.zip zip 39814.31 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
CZĘŚĆ 0_OKŁADKA Z ZAWARTOŚCIĄ pdf.zip zip 153.08 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
ZP_100_2019 - załącznik nr 8 do siwz - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 14.95 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
ZP_100_2019 - załącznik nr 7 do siwz - oświadczenia wykonawcy.docx docx 14.06 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
ZP_100_2019 - załącznik nr 6 do siwz - wykaz osób.docx docx 14.29 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
ZP_100_2019 - załącznik nr 5 do siwz - wykaz robót.docx docx 14.02 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
espd-request.xml xml 126.15 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
ZP_100_2019 - załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy.docx docx 147.75 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
ZP_100_2019 - załączniki nr 2.01 - 2.26 - kosztorysy nakładcze pdf.zip zip 16241.59 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
ZP_100_2019 - załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty.docx docx 23.68 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
ZP_100_2019 - siwz.docx docx 181.29 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
ZP_100_2019 - ogłoszenie o zamówieniu - 2019-OJS212-519063-pl.pdf pdf 157.6 2019-11-04 23:57:00 Proceeding
ZP_100_2019 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 247.15 2020-08-01 16:29:04 Public message
ZP_100_2019 - Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie-sig.pdf pdf 322.46 2020-04-21 13:45:13 Public message
ZP_100_2019 - Informacja z otwarcia ofert 03.04.2020 r.pdf pdf 153.19 2020-04-03 14:16:36 Public message
ZP_100_2019 - siwz - modyfikacja 02.04.2020 r.docx docx 184.19 2020-04-02 10:31:03 Public message
ZP_100_2019 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 7 - 2020-OJS056-131850-pl.pdf pdf 67.04 2020-03-19 12:32:59 Public message
ZP_100_2019 - zmodyfikowany 18.03.2020 załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy.docx docx 154.02 2020-03-18 21:59:58 Public message
ZP_100_2019 - odpowiedzi na pytania cz. XI.pdf pdf 2144.16 2020-03-18 21:57:01 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. XI.zip zip 1052.46 2020-03-18 21:57:01 Public message
obowiązujące kosztorysy ostateczne - 18.03.2020 r.zip zip 712.74 2020-03-18 21:57:01 Public message
ZP_100_2019 - siwz - modyfikacja 18.03.2020 r.docx docx 182.68 2020-03-18 21:57:01 Public message
ZP_100_2019 - załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty - modyfikacja 18.03.2020 r.docx docx 29.06 2020-03-18 21:57:01 Public message
ZP_100_2019 - załącznik nr 1a do siwz - modyfikacja 18.03.2020 r..xlsx xlsx 15.2 2020-03-18 21:57:01 Public message
ZP_100_2019 - zmiana terminów 16.03.2020 r..pdf pdf 81.19 2020-03-16 14:43:10 Public message
ZP_100_2019 - siwz - modyfikacja 16.03.2020 r.docx docx 184.59 2020-03-16 14:43:10 Public message
ZP_100_2019 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 6 - 2020-OJS047-110133-pl.pdf pdf 67.05 2020-03-06 12:37:44 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. X.zip zip 176800.17 2020-03-02 14:42:44 Public message
ZP_100_2019 - siwz - modyfikacja 02.03.2020 r.docx docx 185.15 2020-03-02 22:01:31 Public message
ZP_100_2019 - załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty - modyfikacja 02.03.2020 r.docx docx 28.8 2020-03-02 22:01:31 Public message
ZP_100_2019 - załącznik nr 1a do siwz.xlsx xlsx 15.04 2020-03-02 22:01:31 Public message
ZP_100_2019 - zmodyfikowany 02.03.2020 załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy.docx docx 153.72 2020-03-02 22:01:31 Public message
obowiązujące kosztorysy ostateczne - uzupełnione o załącznik 2.19.zip zip 733.39 2020-03-02 15:20:08 Public message
ZP_100_2019 - zmiana terminów.pdf pdf 80.88 2020-03-02 14:49:52 Public message
obowiązujące kosztorysy ostateczne.zip zip 664.48 2020-03-02 14:48:13 Public message
ZP_100_2019 - odpowiedzi na pytania cz. X.pdf pdf 3858.39 2020-03-02 14:42:44 Public message
ZP_100_2019 - odpowiedzi na pytania cz.VIII.pdf pdf 11435.46 2020-03-02 14:39:36 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. VIII.zip zip 60582.81 2020-03-02 14:39:36 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 5 opublikowane w dniu 25-02-2020 nr 2020-OJS039-091552-pl.pdf pdf 66.45 2020-02-25 12:40:39 Public message
Załączniki do opdowiedzi cz. IX - część 1.zip zip 449172.95 2020-02-21 15:25:34 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. IX - część 2.zip zip 444107.34 2020-02-21 15:25:34 Public message
ZP_100_2019 - odpowiedzi na pytania cz. IX.pdf pdf 5414.4 2020-02-21 15:22:57 Public message
ZP_100_2019 - zmiana terminów.pdf pdf 77.67 2020-02-20 14:37:49 Public message
ZP_100_2019 - siwz - modyfikacja 20.02.2020 r.docx docx 184.46 2020-02-20 14:37:49 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. VII - cz. 1.zip zip 407198.48 2020-02-18 14:48:33 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. VII - cz. 2.zip zip 452842.71 2020-02-18 14:48:33 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. VII - cz. 3.zip zip 497588.75 2020-02-18 14:48:33 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. VII - cz. 4.zip zip 421011.82 2020-02-18 14:48:33 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. VII - cz. 5.zip zip 399198.66 2020-02-18 14:48:33 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. VII - cz. 6.zip zip 496575.79 2020-02-18 14:48:33 Public message
ZP_100_2019 - odpowiedzi na pytania cz. VII.pdf pdf 13562.21 2020-02-18 14:42:23 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 4 opublikowane 10.02.2020r. - 2020-OJS028-063774-pl.pdf pdf 68.68 2020-02-10 12:15:42 Public message
CZĘŚĆ XII_OPERAT AKUSTYCZNY.7z 7z 72015.61 2020-02-07 08:37:28 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. VI - cz. 1 - (201,202,204,206,327,406,407,585,591,605,606,644,713,999,1000,1001).zip zip 112602.15 2020-02-06 18:48:21 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. VI - cz. 2 - (444 i 445).zip zip 273847.18 2020-02-06 18:48:21 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. VI - cz. 3 - (596).zip zip 314512.19 2020-02-06 18:48:21 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. VI - cz. 4 - (600).zip zip 313623.21 2020-02-06 18:48:21 Public message
ZP_100_2019 - siwz modyfikacja 05-02-2020.docx docx 54.17 2020-02-05 15:21:07 Public message
ZP_100_2019 - zmodyfikowany 05.02.2020 załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy.docx docx 151.79 2020-02-05 15:21:07 Public message
ZP_100_2019 - Odpowiedzi na pytania cz. VI.pdf pdf 6057.75 2020-02-05 15:19:52 Public message
ZP_100_2019 - zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 76.31 2020-02-05 15:15:07 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 opublikowane w dniu 29.01.2020 - 2020-OJS020-043709-pl.pdf pdf 66.72 2020-01-29 15:41:29 Public message
ZP_100_2019 - siwz - modyfikacja 24.01.2020 r.docx docx 182.62 2020-01-24 23:10:04 Public message
ZP_100_2019 - zmodyfikowany 24.04.2020 załącznik nr 1 do siwz - formularz oferty.docx docx 27.76 2020-01-24 23:10:04 Public message
zmodyfikowane kosztorysy nakładcze ath.zip zip 504.68 2020-01-24 23:09:24 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. V - cz. 1 (6-332).zip zip 424849.56 2020-01-24 23:08:00 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. V - cz. 2 (339-442).zip zip 308753.11 2020-01-24 23:08:00 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. V - cz. 3 (460-464).zip zip 55494.78 2020-01-24 23:08:00 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. V - cz. 4 (465-616).zip zip 344322.01 2020-01-24 23:08:00 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. V - cz. 5 (617-623).zip zip 184845.08 2020-01-24 23:08:00 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. V - cz. 6 (624-626).zip zip 134803.76 2020-01-24 23:08:00 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. V - cz. 7 (627a).zip zip 204453.21 2020-01-24 23:08:00 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. V - cz. 8 (627b).zip zip 164690.2 2020-01-24 23:08:00 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. V - cz. 9 (627c-683).zip zip 371905.77 2020-01-24 23:08:00 Public message
Załączniki do odpowiedzi cz. V - cz. 10 (684-721).zip zip 480728.86 2020-01-24 23:08:00 Public message
Odpowiedzi na pytania cz. V.pdf pdf 1652.64 2020-01-24 22:57:29 Public message
Odpowiedzi na pytania cz. III.pdf pdf 426.59 2020-01-16 22:47:16 Public message
ZP_100_2019 - odpowiedzi na pytania cz. IV.pdf pdf 8467.77 2020-01-17 21:30:09 Public message
ZP_100_2019 - siwz - modyfikacja 17.01.2020 r.docx docx 182.14 2020-01-17 21:30:09 Public message
ZP_100_2019 - zmodyfikowany 17.01.2020 załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy.docx docx 150.39 2020-01-17 21:30:09 Public message
ZP_100_2019 - odpowiedzi na pytania cz. III.pdf pdf 1922.15 2020-01-15 22:57:31 Public message
ZP_100_2019 - zmodyfikowany 15.01.2020 załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy.docx docx 148.27 2020-01-15 22:57:31 Public message
ZKIT 2017 1201 - CKD2-Uchwała Rady Ministrów-finansowanie 2018-2023.pdf pdf 1612.78 2020-01-15 22:57:31 Public message
ZP_100_2019 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2 - 2019-OJS244-599443-pl.pdf pdf 66.94 2019-12-18 09:56:48 Public message
240-IP-00-XX-GE-X-00001 - Plan realizacji CKD2 - Zakres przetargu.pdf pdf 265.74 2019-12-13 14:01:14 Public message
ZP_100_2019 - zmodyfikowany 13.12.2019 załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy.docx docx 149.19 2019-12-13 13:59:01 Public message
ZP_100_2019 - siwz - modyfikacja 13.12.2019 r.docx docx 182.24 2019-12-13 13:57:34 Public message
ZP_100_2019 - odpowiedzi na pytania cz. II.pdf pdf 4836.03 2019-12-13 13:56:14 Public message
ZP_100_2019 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2019-OJS234-573062-pl.pdf pdf 74.09 2019-12-04 11:22:42 Public message
ZP_100_2019 - załącznik nr 1a do wzoru umowy.doc doc 191.5 2019-12-04 11:21:45 Public message
ZP_100_2019 - zmodyfikowany 04.12.2019 załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy.docx docx 148.28 2019-12-04 11:19:59 Public message
ZP_100_2019 - siwz - modyfikacja 04.12.2019 r.docx docx 181.45 2019-12-04 11:15:38 Public message
ZP_100_2019 - odpowiedzi na pytania cz. I.pdf pdf 1246.07 2019-12-04 11:13:01 Public message
Poprawione kosztorysy.zip zip 1793.3 2019-11-22 13:57:40 Public message
CZĘŚĆ VI_B. NISKOPR - cz. I pdf.zip zip 12728.75 2019-11-22 13:55:49 Public message
CZĘŚĆ VI_B. NISKOPR - cz. II pdf.zip zip 96208.25 2019-11-22 13:55:49 Public message
CZĘŚĆ VI_B. NISKOPR - cz. III pdf.zip zip 60155.99 2019-11-22 13:55:49 Public message
PLAN REALIZACJI CKD2 pdf.zip zip 3359.46 2019-11-22 12:33:11 Public message
CZĘŚĆ 0_OKŁADKA Z ZAWARTOŚCIĄ pdf.zip zip 147.78 2019-11-22 15:05:40 Public message
CZĘŚĆ X_TECHNO I LOG.zip zip 1707.72 2019-11-22 15:05:40 Public message
TOM I - FORMALNOŚCI.zip zip 245.08 2019-11-22 15:05:40 Public message
CZĘŚĆ VI_B. NISKOPR - cz. I pdf.zip zip 6452.4 2019-11-22 15:02:02 Public message
ZP_100_2019 - wezwanie do przyłączenia się do odwołania.pdf pdf 85.46 2019-11-15 09:38:30 Public message
2019.11.14 Odwołanie CKD2.pdf pdf 3382.1 2019-11-15 09:38:30 Public message
ZP_100_2019 - załączniki nr 2.01 - 2.26 - kosztorysy nakładcze ath.zip zip 674.02 2019-11-13 15:01:11 Public message
ZP_100_2019 - informacja o wizji lokalnej.pdf pdf 74.99 2019-11-13 14:59:09 Public message

Announcements

2020-08-01 16:29 Janusz Kokoszko ZP_100_2019 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP_100_2019 - Inform [...].pdf

2020-04-21 13:45 Janusz Kokoszko Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

ZP_100_2019 - Inform [...].pdf

2020-04-03 14:16 Janusz Kokoszko Informacja z otwarcia ofert

ZP_100_2019 - Inform [...].pdf

2020-04-02 10:33 Janusz Kokoszko Początek transmisji online - 03.04.2020 r. o godz. 10:45.
2020-04-02 10:31 Janusz Kokoszko W związku z komunikatem z UZP:

Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej, Urząd Zamówień Publicznych, uprzejmie informuje, co następuje:
W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp.
Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Zamawiający podaje link do transmisji online z otwarcia ofert: https://youtu.be/kLWa9A_vtmg

ZP_100_2019 - siwz - [...].docx

2020-03-19 12:32 Janusz Kokoszko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 7

ZP_100_2019 - ogłosz [...].pdf

2020-03-18 21:59 Janusz Kokoszko Modyfikacja załącznika nr 3 do siwz - wzoru umowy uwzględniająca m.in. sytuację zagrożenia epidemicznego

ZP_100_2019 - zmodyf [...].docx

2020-03-18 21:57 Janusz Kokoszko Odpowiedzi na pytania cz. XI

ZP_100_2019 - odpowi [...].pdf

Załączniki do odpowi [...].zip

obowiązujące kosztor [...].zip

ZP_100_2019 - siwz - [...].docx

ZP_100_2019 - załącz [...].docx

ZP_100_2019 - załącz [...].xlsx

2020-03-16 14:43 Janusz Kokoszko Zmiana terminów

ZP_100_2019 - zmiana [...].pdf

ZP_100_2019 - siwz - [...].docx

2020-03-06 12:37 Janusz Kokoszko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 6

ZP_100_2019 - ogłosz [...].pdf

2020-03-02 22:01 Janusz Kokoszko Modyfikacja SIWZ 02.03.2020

ZP_100_2019 - siwz - [...].docx

ZP_100_2019 - załącz [...].docx

ZP_100_2019 - załącz [...].xlsx

ZP_100_2019 - zmodyf [...].docx

2020-03-02 15:20 Janusz Kokoszko Obowiązujące kosztorysy ostateczne - uzupełnione o załącznik nr 2.19

obowiązujące kosztor [...].zip

2020-03-02 14:49 Janusz Kokoszko Zmiana terminów

ZP_100_2019 - zmiana [...].pdf

2020-03-02 14:48 Janusz Kokoszko Ostateczne kosztorysy nakładcze do wyceny

obowiązujące kosztor [...].zip

2020-03-02 14:42 Janusz Kokoszko Odpowiedzi na pytania cz. X

ZP_100_2019 - odpowi [...].pdf

Załączniki do odpowi [...].zip

2020-03-02 14:39 Janusz Kokoszko Odpowiedzi na pytania cz. VIII

ZP_100_2019 - odpowi [...].pdf

Załączniki do odpowi [...].zip

2020-02-25 12:40 Janusz Kokoszko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 25.02.2020

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-02-21 15:25 Janusz Kokoszko Załączniki do odpowiedzi cz. IX

Załączniki do opdowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

2020-02-21 15:22 Janusz Kokoszko Odpowiedzi na pytania cz. IX

ZP_100_2019 - odpowi [...].pdf

2020-02-20 14:37 Janusz Kokoszko Zmiana terminów

ZP_100_2019 - zmiana [...].pdf

ZP_100_2019 - siwz - [...].docx

2020-02-18 14:48 Janusz Kokoszko Załączniki do odpowiedzi cz. VII

Załączniki do odpowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

2020-02-18 14:42 Janusz Kokoszko Odpowiedzi na pytania cz. VII

ZP_100_2019 - odpowi [...].pdf

2020-02-10 12:15 Janusz Kokoszko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 4 opublikowane w dniu 10.02.20202 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-02-07 08:37 Janusz Kokoszko Operat akustyczny

CZĘŚĆ XII_OPERAT AKU [...].7z

2020-02-06 18:48 Janusz Kokoszko Załączniki do odpowiedzi cz. VI

Załączniki do odpowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

2020-02-05 15:21 Janusz Kokoszko Modyfikacja siwz i załącznika nr 3 do siwz - wzoru umowy

ZP_100_2019 - siwz m [...].docx

ZP_100_2019 - zmodyf [...].docx

2020-02-05 15:19 Janusz Kokoszko Odpowiedzi na pytania cz. VI

ZP_100_2019 - Odpowi [...].pdf

2020-02-05 15:15 Janusz Kokoszko Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

ZP_100_2019 - zmiana [...].pdf

2020-01-29 15:41 Janusz Kokoszko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 3

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-01-28 13:41 Janusz Kokoszko Szanowni Państwo
Zamawiający informuje, że załączono omyłkowo niewłaściwy kosztorys - pilk:
"ZP_100_2019 - zmodyf. zał. nr 2.09 do siwz - A1 - kosztorys wyposażenie i sprzęt medyczny".
Proszę go zignorować.
Właściwym załącznikiem nr 2.09 jest plik: "ZP_100_2019 - zmodyf. zał. nr 2.09 - A1 - kosztorys sprzęt medyczny" i ten kosztorys należy uwzględnić w ofercie.
2020-01-24 23:10 Janusz Kokoszko Modyfikacja siwz

ZP_100_2019 - siwz - [...].docx

ZP_100_2019 - zmodyf [...].docx

2020-01-24 23:09 Janusz Kokoszko Zmodyfikowane kosztorysy nakładcze

zmodyfikowane koszto [...].zip

2020-01-24 23:07 Janusz Kokoszko Załączniki do odpowiedzi na pytania cz.V

Załączniki do odpowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

Załączniki do odpowi [...].zip

2020-01-24 22:57 Janusz Kokoszko Odpowiedzi na pytania cz. V

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-01-17 21:30 Janusz Kokoszko Odpowiedzi na pytania cz. IV

ZP_100_2019 - odpowi [...].pdf

ZP_100_2019 - siwz - [...].docx

ZP_100_2019 - zmodyf [...].docx

2020-01-16 22:47 Janusz Kokoszko Poprawiony plik "ZP_100_2019 - odpowiedzi na pytania cz. III"

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-01-15 22:57 Janusz Kokoszko Odpowiedzi na pytania cz. III

ZP_100_2019 - odpowi [...].pdf

ZP_100_2019 - zmodyf [...].docx

ZKIT 2017 1201 - CKD [...].pdf

2019-12-18 09:56 Janusz Kokoszko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2

ZP_100_2019 - ogłosz [...].pdf

2019-12-13 14:01 Janusz Kokoszko Plan realizacji CKD2 - zakres przetargu

240-IP-00-XX-GE-X-00 [...].pdf

2019-12-13 13:59 Janusz Kokoszko ZP_100_2019 - załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy - modyfikacja 13.12.2019 r.

ZP_100_2019 - zmodyf [...].docx

2019-12-13 13:57 Janusz Kokoszko ZP_100_2019 - SIWZ- modyfikacja 13.12.2019 r.

ZP_100_2019 - siwz - [...].docx

2019-12-13 13:56 Janusz Kokoszko ZP_100_2019 - odpowiedzi na pytania cz. II i modyfikacja siwz

ZP_100_2019 - odpowi [...].pdf

2019-12-04 11:22 Janusz Kokoszko ZP_100_2019 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

ZP_100_2019 - ogłosz [...].pdf

2019-12-04 11:21 Janusz Kokoszko Załącznik nr 1a do wzoru umowy

ZP_100_2019 - załącz [...].doc

2019-12-04 11:19 Janusz Kokoszko Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy - modyfikacja 04.12.2019

ZP_100_2019 - zmodyf [...].docx

2019-12-04 11:15 Janusz Kokoszko SIWZ - modyfikacja 04.12.2019

ZP_100_2019 - siwz - [...].docx

2019-12-04 11:13 Janusz Kokoszko Odpowiedzi na pytania cz. I

ZP_100_2019 - odpowi [...].pdf

2019-11-22 15:05 Janusz Kokoszko Poprawione pliki

CZĘŚĆ 0_OKŁADKA Z ZA [...].zip

CZĘŚĆ X_TECHNO I LOG [...].zip

TOM I - FORMALNOŚCI. [...].zip

2019-11-22 15:02 Janusz Kokoszko Niskie prądy - uzupełnione pliki

CZĘŚĆ VI_B. NISKOPR [...].zip

2019-11-22 13:57 Janusz Kokoszko Poprawione kosztorysy

Poprawione kosztorys [...].zip

2019-11-22 13:55 Janusz Kokoszko Poprawione katalogi - niskie prądy pdf

CZĘŚĆ VI_B. NISKOPR [...].zip

CZĘŚĆ VI_B. NISKOPR [...].zip

CZĘŚĆ VI_B. NISKOPR [...].zip

2019-11-22 12:33 Janusz Kokoszko Poprawione piliki - Plan realizacji CKD2

PLAN REALIZACJI CKD2 [...].zip

2019-11-15 09:38 Janusz Kokoszko ZP_100_2019 - wezwanie do przyłączenia się do odwołania

ZP_100_2019 - wezwan [...].pdf

2019.11.14 Odwołanie [...].pdf

2019-11-13 15:01 Janusz Kokoszko ZP_100_2019 - kosztorysy nakładcze w formacie ath

ZP_100_2019 - załącz [...].zip

2019-11-13 14:59 Janusz Kokoszko ZP_100_2019 - informacja o wizji lokalnej

ZP_100_2019 - inform [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 20058