Proceeding: ZPZ-56/10/19 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. ZPZ-56/10/19

Deadlines:
Posted : 04-11-2019 10:09:00
Placing offers: 05-12-2019 10:00:00
Opening offers : 05-12-2019 10:10:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
3. JEDZ.doc doc 169 2019-11-04 10:09:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1131.08 2019-11-04 10:09:00 Proceeding
7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.doc doc 41 2019-11-04 10:09:00 Proceeding
6. oświadczenia.doc doc 27 2019-11-04 10:09:00 Proceeding
5. Wzór umowy.pdf pdf 341.43 2019-11-04 10:09:00 Proceeding
4. osw-grupa-kapital.docx docx 16.83 2019-11-04 10:09:00 Proceeding
2. Formularz cenowy.xlsx xlsx 70.5 2019-11-04 10:09:00 Proceeding
1. form-oferty.doc doc 50 2019-11-04 10:09:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane.pdf pdf 1234.59 2019-11-04 10:09:00 Proceeding
Wybór2.pdf pdf 450.27 2020-02-14 12:56:09 Public message
Wybór.pdf pdf 3575.08 2020-01-24 14:46:01 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 2643.58 2019-12-10 08:39:09 Public message
odpowiedzi 3.pdf pdf 2525.53 2019-11-26 11:12:08 Public message
Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców.pdf pdf 802.06 2019-11-27 11:27:01 Public message
odpowiedzi 2.pdf pdf 1053.32 2019-11-20 10:59:01 Public message
odpowiedzi 1.pdf pdf 837.75 2019-11-15 14:31:29 Public message

Announcements

2020-02-14 12:56 Małgorzata Mikulewicz Szanowni Państwo
w załączeniu przesyłam zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w zakresie pakietu nr 57.
Małgorzata Mikulewicz

Wybór2.pdf

2020-01-24 14:46 Małgorzata Mikulewicz Szanowni Państwo
w załączeniu przesyłam zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
Malgorzata Mikulewicz

Wybór.pdf

2019-12-10 08:39 Małgorzata Mikulewicz Szanowni Państwo
w załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych
M. Mikulewicz

Informacja z sesji o [...].pdf

2019-11-27 11:27 Konrad Piotrowski Szanowni Państwo,
W załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania zadane w trakcie postępowania.

Odpowiedzi i wyjaśni [...].pdf

2019-11-26 11:12 Małgorzata Mikulewicz Szanowni Państwo
w załączeniu przesyłam odpowiedzi na zapytania Wykonawców w postępowaniu
Małgorzata Mikulewicz

odpowiedzi 3.pdf

2019-11-20 10:59 Małgorzata Mikulewicz Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedzi na zapytania wykonawców w postępowaniu - częściowe
M. Mikulewicz

odpowiedzi 2.pdf

2019-11-15 14:31 Małgorzata Mikulewicz Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedzi na zapytania Wykonawców - częściowe
Małgorzata Mikulewicz

odpowiedzi 1.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1558