Proceeding: DZP-271-28/19 Przetarg nieograniczony: dostawa produktów leczniczych, surowców do receptury aptecznej, pasków do glukometrów i dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu
Deadlines:
Posted : 04-11-2019 09:49:00
Placing offers: 16-12-2019 10:00:00
Opening offers : 16-12-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
28 2019 Leki.zip zip 1664.94 2019-11-04 09:49:00 Proceeding
28 2019 Wynik.pdf pdf 564.23 2020-04-17 11:51:02 Public message
28 2020 Wynik.pdf pdf 4526.76 2020-03-20 09:23:41 Public message
Informacja o unieważnieniu 2.pdf pdf 197.7 2020-03-10 08:44:33 Public message
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 184.22 2020-02-14 13:19:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 955.14 2019-12-19 08:22:04 Public message
28 2019 Zmiana SIWZ 2.pdf pdf 857.97 2019-11-27 13:33:56 Public message
Odpowiedzi.zip zip 1520.29 2019-11-25 14:17:30 Public message
28 2019 zmiana siwz.pdf pdf 135.98 2019-11-12 09:52:43 Public message

Announcements

2020-04-17 11:51 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wynik pakiet 34

28 2019 Wynik.pdf

2020-03-20 09:23 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wynik

28 2020 Wynik.pdf

2020-03-10 08:45 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Informacja o unieważnieniu - pakiet nr 21

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-02-14 13:19 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Informacja o unieważnieniu

Informacja o unieważ [...].pdf

2019-12-19 08:22 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-11-27 13:34 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zmiana SIWZ - anulowanie wydzielenia

28 2019 Zmiana SIWZ [...].pdf

2019-11-25 14:17 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Odpowiedzi

Odpowiedzi.zip

2019-11-12 09:52 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

28 2019 zmiana siwz. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1750