Proceeding: SA.270.95.2019 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie w roku 2020

Bartłomiej Sienkiewicz
Nadleśnictwo Maskulińskie
Deadlines:
Posted : 04-11-2019 09:45:00
Placing offers: 09-12-2019 11:00:00
Opening offers : 09-12-2019 11:30:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 212-520285.pdf pdf 281.83 2019-11-04 09:45:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 957.42 2019-11-04 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta.pdf pdf 385.8 2019-11-04 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - kosztorys ofertowy.zip zip 3012.17 2019-11-04 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.zip zip 8541.34 2019-11-04 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych.pdf pdf 1343.29 2019-11-04 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - procedura odbioru prac.pdf pdf 461.45 2019-11-04 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - JEDZ.pdf pdf 841.36 2019-11-04 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 256.86 2019-11-04 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.pdf pdf 372.31 2019-11-04 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf pdf 377.85 2019-11-04 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SIWZ - wykaz osób.pdf pdf 369.5 2019-11-04 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SIWZ - wykaz urządzeń.pdf pdf 368.69 2019-11-04 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SIWZ - wzór umowy.pdf pdf 1148.81 2019-11-04 09:45:00 Proceeding
Załącznik nr 13 do SIWZ - Regulamin korzystania z platformy zakupowej.pdf pdf 1182.32 2019-11-04 09:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TED.pdf pdf 321.16 2020-02-05 09:30:25 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet VII.pdf pdf 761.13 2020-01-03 10:27:52 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet VI.pdf pdf 979.5 2020-01-03 10:26:53 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet V.pdf pdf 837.3 2020-01-03 10:25:56 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet IV.pdf pdf 814.54 2020-01-03 10:24:53 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet III.pdf pdf 814.52 2020-01-03 10:24:05 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet II.pdf pdf 955.21 2020-01-03 10:22:14 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet I.pdf pdf 922.77 2020-01-03 10:20:17 Public message
2019-OJS228-560509-pl-ts.pdf pdf 106.94 2019-12-02 13:37:44 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta.doc doc 162.5 2019-11-28 13:40:11 Public message
Załącznik nr 2.1 do SIWZ - kosztorys ofertowy pakiet I.doc doc 107 2019-11-28 13:40:16 Public message
Załącznik nr 2.2 do SIWZ - kosztorys ofertowy pakiet II.doc doc 113 2019-11-28 13:40:20 Public message
Załącznik nr 2.3 do SIWZ - kosztorys ofertowy pakiet III.doc doc 111 2019-11-28 13:40:23 Public message
Załącznik nr 2.4 do SIWZ - kosztorys ofertowy pakiet IV.doc doc 113 2019-11-28 13:40:27 Public message
Załącznik nr 2.5 do SIWZ - kosztorys ofertowy pakiet V.doc doc 112 2019-11-28 13:40:31 Public message
Załącznik nr 2.6 do SIWZ - kosztorys ofertowy pakiet VI.doc doc 110.5 2019-11-28 13:40:34 Public message
Załącznik nr 2.7 do SIWZ - kosztorys ofertowy pakiet VII.doc doc 164 2019-11-28 13:40:41 Public message
Załącznik nr 6 do SIWZ - JEDZ.doc doc 290 2019-11-28 13:40:43 Public message
Załącznik nr 7 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 151.5 2019-11-28 13:40:48 Public message
Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 153 2019-11-28 13:40:50 Public message
Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 150.5 2019-11-28 13:40:53 Public message
Załącznik nr 10 do SIWZ - wykaz osób.doc doc 37.5 2019-11-28 13:40:56 Public message
Załącznik nr 11 do SIWZ - wykaz urządzeń.doc doc 36 2019-11-28 13:40:59 Public message
270-95-2019-Ogłoszenie o zamówieniu 212-520285.pdf pdf 281.83 2019-11-21 13:35:22 Public message
270-95-2019-SIWZ (ZMIENIONA).pdf pdf 957.41 2019-11-21 13:35:36 Public message
270-95-2019-Załącznik nr 12 do SIWZ - wzór umowy (ZMIENIONY).pdf pdf 1148.77 2019-11-21 13:36:32 Public message

Announcements

2020-02-05 09:30 Bartłomiej Sienkiewicz Ruciane-Nida, dnia 5 lutego 2020 r.
Zn. spr.: SA.270.95.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy: „Wykonywania usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie w roku 2020”

Nadleśnictwo Maskulińskie informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie w roku 2020” udzieliło zamówienia dla części zamówienia pn. Pakiet I, Pakiet II, Pakiet III, Pakiet IV, Pakiet V, Pakiet VI i Pakiet VII.

W załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 5 lutego 2020 r.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-01-03 10:27 Bartłomiej Sienkiewicz Ruciane-Nida, dnia 3 stycznia 2020 r.
Zn. spr.: SA.270.95.2019


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Maskulińskie w roku 2020 – Pakiet VII (Gospodarka łąkowo-rolna, gospodarka łowiecka, gospodarka szkółkarska oraz nasiennictwo i selekcja)


Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Nadleśnictwo Maskulińskie informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Maskulińskie w roku 2020 – Pakiet VII (Gospodarka łąkowo-rolna, gospodarka łowiecka, gospodarka szkółkarska oraz nasiennictwo i selekcja)”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych Andrzej Bejnar, Oko 2/2, 12-220 Ruciane-Nida; Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Wsze-Bór” Józef Wszeborowski, Szeroki Bór 18, 12-200 Pisz; Usługi Leśne Michał Pieńkowski, Wojnowo 68A, 12-220 Ruciane-Nida, za łączną cenę 732.072,69 zł gross za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 8
Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych Andrzej Bejnar, Oko 2/2, 12-220 Ruciane-Nida; Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Wsze-Bór” Józef Wszeborowski, Szeroki Bór 18, 12-200 Pisz; Usługi Leśne Michał Pieńkowski, Wojnowo 68A, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 8 (732 072,69 : 732 072,69) x 100 pkt x 60% = 60,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 8 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 8: 60,00 pkt + 40,00 pkt = 100,00 pkt

Oferta nr 11
BUD-LAS Sp. z o.o., Wiartel 3, 12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 11 (732 072,69 : 740 151,05) x 100 pkt x 60% = 59,35 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 11 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 11: 59,35 pkt + 40,00 pkt = 99,35 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:
W postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Informacja o wykluczonych wykonawcach:
W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu:
Nie dotyczy.
Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy. W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o unieważnieniu postępowania:
Nie dotyczy.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na przedmiotowe zadanie w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-01-03 10:27 Bartłomiej Sienkiewicz Ruciane-Nida, dnia 3 stycznia 2020 r.
Zn. spr.: SA.270.95.2019


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Maskulińskie w roku 2020 – Pakiet VI (Leśnictwa: Kowalik, Czapla i Dębowo)


Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Nadleśnictwo Maskulińskie informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Maskulińskie w roku 2020 – Pakiet VI (Leśnictwa: Kowalik, Czapla i Dębowo)”, zostało złożonych pięć ofert niepodlegających odrzuceniu.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych „WIĄZ” Wiesław Truszkowski, Górskie 14, 18-500 Kolno; Zakład Usług Leśnych Paweł Truszkowski, Górskie 14, 18-500 Kolno, za łączną cenę 910.476,36 zł gross za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 2
Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych Grzegorz Ryszard Ostrowski, Jaśkowo 64A, 12-200 Pisz; Usługi Leśne Bogdan Samul, Wiartel 27/2, 12-200 Pisz; Zakład Usług Leśnych „SAM-LAS” Ryszard Samul, Wiartel 27/2, 12-200 Pisz; Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Wsze-Bór” Józef Wszeborowski, Szeroki Bór 18, 12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 2 (910 476,36 : 913 690,76) x 100 pkt x 60% = 59,79 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 2 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 2: 59,79 pkt + 40,00 pkt = 99,79 pkt

Oferta nr 5
Konsorcjum firm: Woodmex s.c. Jarząbek Zbigniew, Frej Maciej, Wejsuny 78B, 12-220 Ruciane-Nida; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BateR Teresa Banach, Pogobie Średnie 55, 12-200 Pisz; Green Forest Sp. z o.o., Wejsuny 2C, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 5 (910 476,36 : 970 319,07) x 100 pkt x 60% = 56,30 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 5 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 5: 56,30 pkt + 40,00 pkt = 96,30 pkt

Oferta nr 9
Przedsiębiorstwo Usług Leśnych „FOREST” Paulina Poździał, Olszyny 98, 12-100 Szczytno
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 9 ((910 476,36 : 992 650,02) x 100 pkt x 60% = 55,03 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 9 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 9: 55,03 pkt + 40,00 pkt = 95,03 pkt

Oferta nr 10
Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych „WIĄZ” Wiesław Truszkowski, Górskie 14, 18-500 Kolno; Zakład Usług Leśnych Paweł Truszkowski, Górskie 14, 18-500 Kolno
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 10 (910 476,36 : 910 476,36) x 100 pkt x 60% = 60,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 10 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 10: 60,00 pkt + 40,00 pkt = 100,00 pkt

Oferta nr 11
BUD-LAS Sp. z o.o., Wiartel 3, 12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 11 (910 476,36 : 997 667,76) x 100 pkt x 60% = 54,76 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 11 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 11: 54,76 pkt + 40,00 pkt = 94,76 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:
W postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Informacja o wykluczonych wykonawcach:
W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu:
Nie dotyczy.
Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy. W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o unieważnieniu postępowania:
Nie dotyczy.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na przedmiotowe zadanie w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-01-03 10:26 Bartłomiej Sienkiewicz Ruciane-Nida, dnia 3 stycznia 2020 r.
Zn. spr.: SA.270.95.2019


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Maskulińskie w roku 2020 – Pakiet V (Leśnictwa: Wejsuny, Ruciane i Guzianka)


Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Nadleśnictwo Maskulińskie informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Maskulińskie w roku 2020 – Pakiet V (Leśnictwa: Wejsuny, Ruciane i Guzianka)”, zostały złożone trzy oferty niepodlegające odrzuceniu.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Woodmex s.c. Jarząbek Zbigniew, Frej Maciej, Wejsuny 78B, 12-220 Ruciane-Nida; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BateR Teresa Banach, Pogobie Średnie 55, 12-200 Pisz; Green Forest Sp. z o.o., Wejsuny 2C, 12-220 Ruciane-Nida, za łączną cenę 1.366.421,76 zł gross za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1
Zakład Usług Leśnych „NAREL” Stanisław Narel, Wejsuny 108, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 1 (1 366 421,76 : 1 427 761,27) x 100 pkt x 60% = 57,42 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 1 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 1: 57,42 pkt + 40,00 pkt = 97,42 pkt

Oferta nr 5
Konsorcjum firm: Woodmex s.c. Jarząbek Zbigniew, Frej Maciej, Wejsuny 78B, 12-220 Ruciane-Nida; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BateR Teresa Banach, Pogobie Średnie 55, 12-200 Pisz; Green Forest Sp. z o.o., Wejsuny 2C, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 5 (1 366 421,76 : 1 366 421,76) x 100 pkt x 60% = 60,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 5 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 5: 60,00 pkt + 40,00 pkt = 100,00 pkt

Oferta nr 11
BUD-LAS Sp. z o.o., Wiartel 3, 12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 11 (1 366 421,76 : 1 458 080,16) x 100 pkt x 60% = 56,23 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 11 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 11: 56,23 pkt + 40,00 pkt = 96,23 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:
W postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Informacja o wykluczonych wykonawcach:
W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu:
Nie dotyczy.
Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy. W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o unieważnieniu postępowania:
Nie dotyczy.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na przedmiotowe zadanie w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-01-03 10:25 Bartłomiej Sienkiewicz Ruciane-Nida, dnia 3 stycznia 2020 r.
Zn. spr.: SA.270.95.2019


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Maskulińskie w roku 2020 – Pakiet IV (Leśnictwa: Śniardwy, Gąsior i Ukta)


Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Nadleśnictwo Maskulińskie informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Maskulińskie w roku 2020 – Pakiet IV (Leśnictwa: Śniardwy, Gąsior i Ukta)”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Usługi Leśne „PRO-LAS” Kamil Stachelek, ul. Kwiatowa 3B/15, 12-220 Ruciane-Nida; Usługi Leśne Sebastian Stachelek „DRWAL GROM”, Wojnowo 4A, 12-220 Ruciane-Nida; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BateR Teresa Banach, Pogobie Średnie 55, 12-200 Pisz; RS COMPANY Radosław Stachelek, ul. Matejki 1/29, 12-200 Pisz, za łączną cenę 1.179.063,03 zł gross za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 1
Zakład Usług Leśnych „NAREL” Stanisław Narel, Wejsuny 108, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 1 (1 179 063,03 : 1 239 782,13) x 100 pkt x 60% = 57,06 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 1 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 1: 57,06 pkt + 40,00 pkt = 97,06 pkt

Oferta nr 7
Konsorcjum firm: Usługi Leśne „PRO-LAS” Kamil Stachelek, ul. Kwiatowa 3B/15, 12-220 Ruciane-Nida; Usługi Leśne Sebastian Stachelek „DRWAL GROM”, Wojnowo 4A, 12-220 Ruciane-Nida; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BateR Teresa Banach, Pogobie Średnie 55, 12-200 Pisz; RS COMPANY Radosław Stachelek, ul. Matejki 1/29, 12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 7 (1 179 063,03 : 1 179 063,03) x 100 pkt x 60% = 60,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 7 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 7: 60,00 pkt + 40,00 pkt = 100,00 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:
W postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Informacja o wykluczonych wykonawcach:
W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu:
Nie dotyczy.
Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy. W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o unieważnieniu postępowania:
Nie dotyczy.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na przedmiotowe zadanie w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-01-03 10:24 Bartłomiej Sienkiewicz Ruciane-Nida, dnia 3 stycznia 2020 r.
Zn. spr.: SA.270.95.2019


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Maskulińskie w roku 2020 – Pakiet III (Leśnictwa: Łuknajno, Baranowo i Mikołajki)


Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Nadleśnictwo Maskulińskie informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Maskulińskie w roku 2020 – Pakiet III (Leśnictwa: Łuknajno, Baranowo i Mikołajki)”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Usługi Leśne „PRO-LAS” Kamil Stachelek, ul. Kwiatowa 3B/15, 12-220 Ruciane-Nida; Usługi Leśne Sebastian Stachelek „DRWAL GROM”, Wojnowo 4A, 12-220 Ruciane-Nida; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BateR Teresa Banach, Pogobie Średnie 55, 12-200 Pisz; RS COMPANY Radosław Stachelek, ul. Matejki 1/29, 12-200 Pisz, za łączną cenę 1.323.062,48 zł gross za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 4
Zakład Usług Leśnych Zbigniew Zalewski Izabella Zalewska, Plac Wolności 1, 11-730 Mikołajki
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 4 (1 323 062,48 : 1 448 912,08) x 100 pkt x 60% = 54,64 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 4 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 4: 54,64 pkt + 40,00 pkt = 94,64 pkt

Oferta nr 7
Konsorcjum firm: Usługi Leśne „PRO-LAS” Kamil Stachelek, ul. Kwiatowa 3B/15, 12-220 Ruciane-Nida; Usługi Leśne Sebastian Stachelek „DRWAL GROM”, Wojnowo 4A, 12-220 Ruciane-Nida; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BateR Teresa Banach, Pogobie Średnie 55, 12-200 Pisz; RS COMPANY Radosław Stachelek, ul. Matejki 1/29, 12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 7 (1 323 062,48 : 1 323 062,48) x 100 pkt x 60% = 60,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 7 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 7: 60,00 pkt + 40,00 pkt = 100,00 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:
W postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Informacja o wykluczonych wykonawcach:
W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu:
Nie dotyczy.
Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy. W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o unieważnieniu postępowania:
Nie dotyczy.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na przedmiotowe zadanie w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-01-03 10:22 Bartłomiej Sienkiewicz Ruciane-Nida, dnia 3 stycznia 2020 r.
Zn. spr.: SA.270.95.2019


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Maskulińskie w roku 2020 – Pakiet II (Leśnictwa: Zaroślak, Turośl i Leśny Fort)


Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Nadleśnictwo Maskulińskie informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Maskulińskie w roku 2020 – Pakiet II (Leśnictwa: Zaroślak, Turośl i Leśny Fort)”, zostały złożone cztery oferty niepodlegające odrzuceniu.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych Grzegorz Ryszard Ostrowski, Jaśkowo 64A, 12-200 Pisz; Usługi Leśne Bogdan Samul, Wiartel 27/2, 12-200 Pisz; Zakład Usług Leśnych „SAM-LAS” Ryszard Samul, Wiartel 27/2, 12-200 Pisz; Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Wsze-Bór” Józef Wszeborowski, Szeroki Bór 18, 12-200 Pisz, za łączną cenę 1.146.455,93 zł gross za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 2
Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych Grzegorz Ryszard Ostrowski, Jaśkowo 64A, 12-200 Pisz; Usługi Leśne Bogdan Samul, Wiartel 27/2, 12-200 Pisz; Zakład Usług Leśnych „SAM-LAS” Ryszard Samul, Wiartel 27/2, 12-200 Pisz; Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Wsze-Bór” Józef Wszeborowski, Szeroki Bór 18, 12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 2 (1 146 455,93 : 1 146 455,93) x 100 pkt x 60% = 60,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 2 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 2: 60,00 pkt + 40,00 pkt = 100,00 pkt

Oferta nr 3
Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych „ALFA” Ewa Maria Zgutczyńska, ul. Jeziorna 19, 12-200 Pisz; Zakład Drzewny Szymborski Przemysław, ul. Orzyska 11, 12-200 Pisz; Zakład Usług Leśnych „DAN-WOOD” Daniel Ciborowski, Babrosty 7A, 12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 3 (1 146 455,93 : 1 199 503,35) x 100 pkt x 60% = 57,35 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 3 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 3: 57,35 pkt + 40,00 pkt = 97,35 pkt

Oferta nr 6
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BateR Teresa Banach, Pogobie Średnie 55, 12-200 Pisz; Green Forest Sp. z o.o., Wejsuny 2C, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 6 (1 146 455,93 : 1 209 249,43) x 100 pkt x 60% = 56,88 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 6 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 6: 56,88 pkt + 40,00 pkt = 96,88 pkt

Oferta nr 11
BUD-LAS Sp. z o.o., Wiartel 3, 12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 11 (1 146 455,93 : 1 239 748,45) x 100 pkt x 60% = 55,48 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 11 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 11: 55,48 pkt + 40,00 pkt = 95,48 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:
W postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Informacja o wykluczonych wykonawcach:
W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu:
Nie dotyczy.
Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy. W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o unieważnieniu postępowania:
Nie dotyczy.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na przedmiotowe zadanie w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-01-03 10:21 Bartłomiej Sienkiewicz Ruciane-Nida, dnia 3 stycznia 2020 r.
Zn. spr.: SA.270.95.2019


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Maskulińskie w roku 2020 – Pakiet I (Leśnictwa: Krzyże, Ruczaj i Borek)


Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Nadleśnictwo Maskulińskie informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Maskulińskie w roku 2020 – Pakiet I (Leśnictwa: Krzyże, Ruczaj i Borek)”, zostały złożone cztery oferty niepodlegające odrzuceniu.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych „ALFA” Ewa Maria Zgutczyńska, ul. Jeziorna 19, 12-200 Pisz; Zakład Drzewny Szymborski Przemysław, ul. Orzyska 11, 12-200 Pisz; Zakład Usług Leśnych „DAN-WOOD” Daniel Ciborowski, Babrosty 7A, 12-200 Pisz, za łączną cenę 1.493.295,55 zł gross za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta nr 3
Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych „ALFA” Ewa Maria Zgutczyńska, ul. Jeziorna 19, 12-200 Pisz; Zakład Drzewny Szymborski Przemysław, ul. Orzyska 11, 12-200 Pisz; Zakład Usług Leśnych „DAN-WOOD” Daniel Ciborowski, Babrosty 7A, 12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 3 (1 493 295,55 : 1 493 295,55) x 100 pkt x 60% = 60,00 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 3 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 3: 60,00 pkt + 40,00 pkt = 100,00 pkt

Oferta nr 6
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BateR Teresa Banach, Pogobie Średnie 55, 12-200 Pisz; Green Forest Sp. z o.o., Wejsuny 2C, 12-220 Ruciane-Nida
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 6 (1 493 295,55 : 1 523 595,11) x 100 pkt x 60% = 58,81 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 6 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 6: 58,81 pkt + 40,00 pkt = 98,81 pkt

Oferta nr 11
BUD-LAS Sp. z o.o., Wiartel 3, 12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 11 (1 493 295,55 : 1 506 226,10) x 100 pkt x 60% = 59,48 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 11 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 11: 59,48 pkt + 40,00 pkt = 99,48 pkt

Oferta nr 12
Usługi Leśne i Budowlane Tadeusz Niksa, Olszyny 63A, 12-100 Szczytno
Liczba pkt w kryterium: cena – 60%:
Oferta nr 12 (1 493 295,55 : 1 566 535,34) x 100 pkt x 60% = 57,19 pkt
Liczba pkt w kryterium: samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%:
Oferta nr 12 – Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia = 40,00 pkt
Razem:
Oferta nr 12: 57,19 pkt + 40,00 pkt = 97,19 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:
W postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Informacja o wykluczonych wykonawcach:
W postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu:
Nie dotyczy.
Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy. W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o unieważnieniu postępowania:
Nie dotyczy.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na przedmiotowe zadanie w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-12-09 14:58 Bartłomiej Sienkiewicz Ruciane-Nida, dnia 9 grudnia 2019 r.
SA.270.95.2019

Informacje z otwarcia ofert w przetargu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie w roku 2020”

Stosownie do wymogu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie podaje informacje zawarte w ofertach – jak niżej:

Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 8.757.803,05 zł gross na realizację całego przedmiotu zamówienia, w tym:
Pakiet I – 1.601.786,55 zł gross
Pakiet II – 1.283.050,32 zł gross
Pakiet III – 1.346.892,22 zł gross
Pakiet IV – 1.217.341,59 zł gross
Pakiet V – 1.453.789,09 zł gross
Pakiet VI – 1.030.379,32 zł gross
Pakiet VII – 824.563,96 zł brutto.

Zestawienie złożonych ofert:

PAKIET I
Oferta nr 3 – Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych „ALFA” Ewa Maria Zgutczyńska, ul. Jeziorna 19, 12-200 Pisz; Zakład Drzewny Szymborski Przemysław, ul. Orzyska 11, 12-200 Pisz; Zakład Usług Leśnych „DAN-WOOD” Daniel Ciborowski, Babrosty 7A, 12-200 Pisz; cena oferty – 1.493.295,55 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia

Oferta nr 6 – Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BateR Teresa Banach, Pogobie Średnie 55, 12-200 Pisz; Green Forest Sp. z o.o., Wejsuny 2C, 12-220 Ruciane-Nida; cena oferty – 1.523.595,11 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia

Oferta nr 11 – BUD-LAS Sp. z o.o., Wiartel 3, 12-200 Pisz; cena oferty – 1.506.226,10 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia

Oferta nr 12 – Usługi Leśne i Budowlane Tadeusz Niksa, Olszyny 63A, 12-100 Szczytno; cena oferty – 1.566.535,34 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia


PAKIET II
Oferta nr 2 – Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych Grzegorz Ryszard Ostrowski, Jaśkowo 64A, 12-200 Pisz; Usługi Leśne Bogdan Samul, Wiartel 27/2, 12-200 Pisz; Zakład Usług Leśnych „SAM-LAS” Ryszard Samul, Wiartel 27/2, 12-200 Pisz; Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Wsze-Bór” Józef Wszeborowski, Szeroki Bór 18, 12-200 Pisz; cena oferty – 1.146.455,92 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia
Oferta nr 3 – Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych „ALFA” Ewa Maria Zgutczyńska, ul. Jeziorna 19, 12-200 Pisz; Zakład Drzewny Szymborski Przemysław, ul. Orzyska 11, 12-200 Pisz; Zakład Usług Leśnych „DAN-WOOD” Daniel Ciborowski, Babrosty 7A, 12-200 Pisz; cena oferty – 1.199.503,36 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia

Oferta nr 6 – Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BateR Teresa Banach, Pogobie Średnie 55, 12-200 Pisz; Green Forest Sp. z o.o., Wejsuny 2C, 12-220 Ruciane-Nida; cena oferty – 1.209.249,43 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia

Oferta nr 11 – BUD-LAS Sp. z o.o., Wiartel 3, 12-200 Pisz; cena oferty – 1.239.748,45 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia


PAKIET III
Oferta nr 4 – Zakład Usług Leśnych Zbigniew Zalewski Izabella Zalewska, Plac Wolności 1, 11-730 Mikołajki; cena oferty – 1.452.912,08 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia

Oferta nr 7 – Konsorcjum firm: Usługi Leśne „PRO-LAS” Kamil Stachelek, ul. Kwiatowa 3B/15, 12-220 Ruciane-Nida; Usługi Leśne Sebastian Stachelek „DRWAL GROM”, Wojnowo 4A, 12-220 Ruciane-Nida; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BateR Teresa Banach, Pogobie Średnie 55, 12-200 Pisz; RS COMPANY Radosław Stachelek, ul. Matejki 1/29, 12-200 Pisz; cena oferty – 1.323.062,48 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia


PAKIET IV
Oferta nr 1 – Zakład Usług Leśnych „NAREL” Stanisław Narel, Wejsuny 108, 12-220 Ruciane-Nida; cena oferty – 1.239.782,13 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia

Oferta nr 7 – Konsorcjum firm: Usługi Leśne „PRO-LAS” Kamil Stachelek, ul. Kwiatowa 3B/15, 12-220 Ruciane-Nida; Usługi Leśne Sebastian Stachelek „DRWAL GROM”, Wojnowo 4A, 12-220 Ruciane-Nida; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BateR Teresa Banach, Pogobie Średnie 55, 12-200 Pisz; RS COMPANY Radosław Stachelek, ul. Matejki 1/29, 12-200 Pisz; cena oferty – 1.179.063,03 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia


PAKIET V
Oferta nr 1 – Zakład Usług Leśnych „NAREL” Stanisław Narel, Wejsuny 108, 12-220 Ruciane-Nida; cena oferty – 1.427.761,27 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia

Oferta nr 5 – Konsorcjum firm: Woodmex s.c. Jarząbek Zbigniew, Frej Maciej, Wejsuny 78B, 12-220 Ruciane-Nida; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BateR Teresa Banach, Pogobie Średnie 55, 12-200 Pisz; Green Forest Sp. z o.o., Wejsuny 2C, 12-220 Ruciane-Nida; cena oferty – 1.366.421,76 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia

Oferta nr 11 – BUD-LAS Sp. z o.o., Wiartel 3, 12-200 Pisz; cena oferty – 1.454.058,24 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia

PAKIET VI
Oferta nr 2 – Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych Grzegorz Ryszard Ostrowski, Jaśkowo 64A, 12-200 Pisz; Usługi Leśne Bogdan Samul, Wiartel 27/2, 12-200 Pisz; Zakład Usług Leśnych „SAM-LAS” Ryszard Samul, Wiartel 27/2, 12-200 Pisz; Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Wsze-Bór” Józef Wszeborowski, Szeroki Bór 18, 12-200 Pisz; cena oferty – 913.690,76 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia

Oferta nr 5 – Konsorcjum firm: Woodmex s.c. Jarząbek Zbigniew, Frej Maciej, Wejsuny 78B, 12-220 Ruciane-Nida; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BateR Teresa Banach, Pogobie Średnie 55, 12-200 Pisz; Green Forest Sp. z o.o., Wejsuny 2C, 12-220 Ruciane-Nida; cena oferty – 970.319,08 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia

Oferta nr 9 – Przedsiębiorstwo Usług Leśnych „FOREST” Paulina Poździał, Olszyny 98, 12-100 Szczytno; cena oferty – 992.650,02 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia

Oferta nr 10 – Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych „WIĄZ” Wiesław Truszkowski, Górskie 14, 18-500 Kolno; Zakład Usług Leśnych Paweł Truszkowski, Górskie 14, 18-500 Kolno; cena oferty – 910.476,36 zł Brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia

Oferta nr 11 – BUD-LAS Sp. z o.o., Wiartel 3, 12-200 Pisz; cena oferty – 997.667,76 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia


PAKIET VII
Oferta nr 8 – Konsorcjum firm: Zakład Usług Leśnych Andrzej Bejnar, Oko 2/2, 12-220 Ruciane-Nida; Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Wsze-Bór” Józef Wszeborowski, Szeroki Bór 18, 12-200 Pisz; Usługi Leśne Michał Pieńkowski, Wojnowo 68A, 12-220 Ruciane-Nida; cena oferty – 732.072,70 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówienia

Oferta nr 11 – BUD-LAS Sp. z o.o., Wiartel 3, 12-200 Pisz; cena oferty – 740.151,05 zł brutto; Wykonawca zobowiązał się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów zamówieniaWykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.
2019-12-02 13:38 Bartłomiej Sienkiewicz W załączeniu treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2019-OJS228-560509-p [...].pdf

2019-11-28 13:41 Bartłomiej Sienkiewicz Ruciane-Nida, dnia 28 listopada 2019 r.
SA.270.95.2019

W odpowiedzi na prośbę Wykonawcy Zamawiający udostępnia edytowalne (w formacie .doc) formularze załączników do SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy wynikające z ich modyfikacji przez Wykonawcę.

Załącznik nr 1 do SI [...].doc

Załącznik nr 2.1 do [...].doc

Załącznik nr 2.2 do [...].doc

Załącznik nr 2.3 do [...].doc

Załącznik nr 2.4 do [...].doc

Załącznik nr 2.5 do [...].doc

Załącznik nr 2.6 do [...].doc

Załącznik nr 2.7 do [...].doc

Załącznik nr 6 do SI [...].doc

Załącznik nr 7 do SI [...].doc

Załącznik nr 8 do SI [...].doc

Załącznik nr 9 do SI [...].doc

Załącznik nr 10 do S [...].doc

Załącznik nr 11 do S [...].doc

2019-11-27 09:23 Bartłomiej Sienkiewicz Ruciane-Nida, dnia 27 listopada 2019 r.
SA.270.95.2019


INFORMACJA O POPRAWIENIU OMYŁKI PISARSKIEJ

W związku z zauważoną oczywistą omyłką pisarską w treści odpowiedzi na zapytania Wykonawców z dnia 21 listopada 2019 r. Zamawiający informuje, iż prawidłowe brzmienie terminu składania i otwarcia ofert określonego w pkt 12 ust. 1-2 SIWZ to:

„12.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_maskulinskie, do dnia 9 grudnia 2019 r., godz. 11:00.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 grudnia 2019 r. o godz. 11:30 za pośrednictwem platformy zakupowej, w Nadleśnictwie Maskulińskie, Wyłuszczarnia Nasion, Wojciechówka, sala konferencyjna, ul. Dworcowa 1, 12-220 Ruciane-Nida.”
2019-11-21 13:37 Bartłomiej Sienkiewicz Ruciane-Nida, dnia 21 listopada 2019 r.
SA.270.95.2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Do Zamawiającego w dniach 12, 18 i 20 listopada 2019 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie w roku 2020. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi:

Zapytanie nr 1:
Zwracam się z prośbą o zmniejszenie kwoty należytego wykonania umowy. Obecnie wynosi ona maksymalny próg 10%. Zamawiający w latach poprzednich wymagał :
- 2015r.- zamawiający nie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 2016r.-2018r. - 5%,
- 2019r. - 5%.
Swoją prośbę motywuje faktem, iż obecnie zamawiający coraz częściej odchodzą od stawiania wymogu tak wysokiego zabezpieczenia. Najczęściej jest wymagane 5% lub 3%. Ponadto, zabezpieczenie na poziomie 10% wiąże się z wysokimi kosztami jego uzyskania. Firmy ubezpieczeniowe nie są skłonne do udzielania tak wysokich gwarancji.
Uzasadniając wniosek o zmianę treści SIWZ wskazuję na znaczne podwyższenie kosztów firm ubezpieczeniowych oferujących gwarancję należytego wykonania umowy, która jest uwzględniona w cenie umowy i w sposób niepotrzebny i nadmierny wpływa na zwiększenie kosztów umowy a tym samym na cenę.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5% ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet).

Zapytanie nr 2:
Zwracam się z prośbą o wskazanie wartości pakietów
Odpowiedź Zamawiającego:
Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego (bez podatku od towarów i usług oraz bez prawa opcji i bez zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy) wynosi:
- dla Pakietu I – 1 469 196,60 zł netto
- dla Pakietu II – 1 174 755,40 zł netto
- dla Pakietu III – 1 239 562,70 zł netto
- dla Pakietu IV – 1 106 601,10 zł netto
- dla Pakietu V – 1 329 431,70 zł netto
- dla Pakietu VI – 942 059,00 zł netto
- dla Pakietu VII – 748 088,30 zł netto.

Zapytanie nr 3:
Wykonawca zwraca się z zapytaniem do SIWZ dotyczącym zmiany terminu płatności w umowie z 21 dni na 14 dni. Zmiana terminu płatności podyktowana jest obecną trudną sytuacją na rynku pracy. Konieczność terminowego regulowania zobowiązań wobec pracowników, kontrahentów oraz instytucji podatkowych wymusza na pracodawcach wcześniejszym dysponowaniem środkami finansowymi.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przewidzianego we wzorze umowy terminu płatności faktury z 21 dni na 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.


Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia:

1) pkt 17.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„17.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5% ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia (dany Pakiet).”.

2) § 11 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą Protokoły Odbioru Robót wskazane w § 9 ust. 12.”

3) § 13 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 5% Wartości Przedmiotu Umowy („Zabezpieczenie”).”

Jednocześnie na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert określony w pkt 12 ust. 1-2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„12.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_maskulinskie, do dnia 9 grudnia 2020 r., godz. 11:00.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 grudnia 2020 r. o godz. 11:30 za pośrednictwem platformy zakupowej, w Nadleśnictwie Maskulińskie, Wyłuszczarnia Nasion, Wojciechówka, sala konferencyjna, ul. Dworcowa 1, 12-220 Ruciane-Nida.”


Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

W załączeniu zmieniona treść SIWZ i wzoru umowy oraz formularz sprostowania ogłoszenia o zamówieniu przekazany Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

270-95-2019-Ogłoszen [...].pdf

270-95-2019-SIWZ (ZM [...].pdf

270-95-2019-Załączni [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1088