Proceeding: 1008/2019 Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu oraz telewizyjnego systemu nadzoru

Deadlines:
Posted : 04-11-2019 08:57:00
Placing offers: 05-12-2019 09:30:00
Opening offers : 05-12-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał_do_decyzji_Nr_145.docx docx 22.5 2019-11-04 08:57:00 Proceeding
Zał_cudzoziemcy.doc doc 58 2019-11-04 08:57:00 Proceeding
zał. nr 12- oswiadczenie - wykaz osób.doc doc 61 2019-11-04 08:57:00 Proceeding
zał. nr 11 - oswiadczenie - pot. techniczny.doc doc 40.5 2019-11-04 08:57:00 Proceeding
zał. nr 10- oswiadczenie -wykaz_uslug.doc doc 46.5 2019-11-04 08:57:00 Proceeding
zal_nr_13_grup_kapit.doc doc 42 2019-11-04 08:57:00 Proceeding
zal_nr_9_for_ofertowy.docx docx 20.56 2019-11-04 08:57:00 Proceeding
zal_nr_7_opis_zam.doc doc 525 2019-11-04 08:57:00 Proceeding
zal_8_JEDZ.RTF RTF 789.25 2019-11-04 08:57:00 Proceeding
proj_umowy-zad_1.docx docx 55.75 2019-11-04 08:57:00 Proceeding
proj_umowy_zad_6.docx docx 55.76 2019-11-04 08:57:00 Proceeding
proj_umowy_zad_5.docx docx 55.62 2019-11-04 08:57:00 Proceeding
proj_umowy_zad_4.docx docx 56.3 2019-11-04 08:57:00 Proceeding
proj_umowy_zad_3.docx docx 57.19 2019-11-04 08:57:00 Proceeding
proj_umowy_zad_2.docx docx 55.54 2019-11-04 08:57:00 Proceeding
ogl_o_zam.pdf pdf 794.91 2019-11-04 08:57:00 Proceeding
1008_siwz.doc doc 311.5 2019-11-04 08:57:00 Proceeding
1008_zaw_o_wyb_naj_of.doc doc 70.5 2020-03-26 10:46:15 Public message
1008_zaw_o_wyb_naj_of.doc doc 70.5 2020-02-07 11:33:07 Public message
1008_zaw_o_wyb_naj_of.doc doc 70.5 2019-12-30 13:32:58 Public message
1008_inf_z_ses_otw_ofert.doc doc 62.5 2019-12-05 11:35:36 Public message

Announcements

2020-03-26 10:46 Katarzyna Tręba ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-PO WYROKU KIO

1008_zaw_o_wyb_naj_o [...].doc

2020-02-07 11:33 Katarzyna Tręba Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po ponownym wyborze.

1008_zaw_o_wyb_naj_o [...].doc

2019-12-30 13:33 Katarzyna Tręba Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1008_zaw_o_wyb_naj_o [...].doc

2019-12-05 11:36 Katarzyna Tręba 1008/2019-Informacja z sesji otwarcia ofert

1008_inf_z_ses_otw_o [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 832