Proceeding: S.270.2.12.2019 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ełk w roku 2020

Waldemar Piela
Nadleśnictwo Ełk
Deadlines:
Published : 31-10-2019 14:16:00
Placing offers : 05-12-2019 09:00:00
Offers opening : 05-12-2019 09:30:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS211-516901-pl.pdf pdf 374.65 2019-10-31 14:16:00 Proceeding
S.270.2.12.2019 SIWZ z załącznikami.zip zip 16395.99 2019-10-31 14:16:00 Proceeding
Informacja o spotkaniu ZUL.pdf pdf 43.16 2019-11-05 14:45:07 Public message
informacja z zebrania potencjanych wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 95.7 2019-11-08 15:21:05 Public message
pełna treść informacja z zebrania potencjanych wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 2018.3 2019-11-08 15:27:03 Public message
ogłoszenie wysłane do publikacji o sprostowaniu ogłoszenia i modyfikacji SIWZ.pdf pdf 106.64 2019-11-08 15:32:37 Public message
SIWZ zmodyfikowany 08_11_2019 i cztery załączniki zmodyfikowane.zip zip 53012.19 2019-11-08 15:40:12 Public message
2019-OJS219-538335-pl sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 111.24 2019-11-13 15:02:11 Public message
zał nr 2 i zał. nr 3.1 do SIWZ zmodyfikowany 15.11.2019.zip zip 5162.9 2019-11-15 13:17:08 Public message
sprostowanie ogłoszenia o zamówiania wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 15.11.2019 r..pdf pdf 71.87 2019-11-15 13:17:08 Public message
2019-OJS224-550320-pl sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 67.59 2019-11-22 14:27:53 Public message
informacja z otwarcia ofert zn.spr. S.270.2.12.2019.pdf pdf 395.09 2019-12-05 14:23:17 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty -usługi leśne 2020.pdf pdf 333.81 2020-01-17 13:40:04 Public message
pakiet 3 i 5 powtórzenie czynności oceny i wyboru ofert.pdf pdf 90.48 2020-02-19 15:12:40 Public message
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 5.pdf pdf 109.45 2020-03-03 13:43:53 Public message
Sprostowanie Informacji z wyboru-część 5.pdf pdf 94.85 2020-03-04 14:38:51 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na 6 części zamówienia - wysłane do publikacji w DZ.U. UE.pdf pdf 246.36 2020-03-06 14:48:24 Public message
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 3.pdf pdf 97.97 2020-03-17 14:43:39 Public message
2020-OJS050-119311-pl.pdf pdf 282.79 2020-04-17 09:59:07 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na pakiety nr 3 i 5.pdf pdf 145.21 2020-04-17 10:00:27 Public message
2020-OJS078-184608-pl.pdf pdf 132.9 2020-04-21 13:16:25 Public message

Announcements

2020-04-21 13:17 Waldemar Piela W dniu 21.04.2020 r. zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na 2 pakiety [części] opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

2020-OJS078-184608-p [...].pdf

2020-04-17 10:00 Waldemar Piela W dniu 17.04.2020 r. zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na 2 pakiety [części] wysłane do opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-04-17 09:59 Waldemar Piela W dniu 17.04.2020 r. zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na 6 pakietów [części] opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

2020-OJS050-119311-p [...].pdf

2020-03-17 14:43 Waldemar Piela W dniu 17.03.2020 r zamieszczono informacje z ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty dla pakietu [części] nr 3

Informacja o ponowny [...].pdf

2020-03-06 14:49 Waldemar Piela W dniu 06.03.2020 r. zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego dla 6 części [pakietów], które wysłano do publikacji w Dz.U. UE

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-03-04 14:39 Waldemar Piela W dniu 04.03.2020 r. zamieszczono sprostowanie informacji ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty na część nr 5.

Sprostowanie Informa [...].pdf

2020-03-03 13:45 Waldemar Piela W dniu 03.03.2020 r. zamieszczamy informacje w sprawie ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty dla pakietu [części] nr 5.

Informacja o ponowny [...].pdf

2020-02-19 15:13 Waldemar Piela w dniu 19.02.2020 r. zamieszczono - INFORMACJĘ O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT - dla pakietów nr 3 i 5

pakiet 3 i 5 powtórz [...].pdf

2020-01-17 13:40 Waldemar Piela W dniu 17.01.2020 r. zamieszczono informację z wyboru najkorzystniejszych ofert.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2019-12-05 14:25 Waldemar Piela W dniu 05.12.2019 zamieszczono informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2019-11-22 14:28 Waldemar Piela W dniu 22.11.2019 r. zamieszczono opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE drugie sprostowanie ogłoszenia o zamówienia .

2019-OJS224-550320-p [...].pdf

2019-11-15 13:18 Waldemar Piela W dniu 15.11.2019 r. dokonano modyfikacji załącznika nr 2 i nr 3.1 do SIWZ. W dniu 15.11.2019 r. wysłano sprostowanie ogłoszenia o zamówienia do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Dokumenty zamieszczono poniżej.

zał nr 2 i zał. nr [...].zip

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2019-11-13 15:02 Waldemar Piela W dniu 13.11.2019 r. zamieszczono opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE sprostowanie ogłoszenia o zamówienia.

2019-OJS219-538335-p [...].pdf

2019-11-08 15:40 Waldemar Piela W dniu 08.11.2019 r. dokonano modyfikacji SIWZ oraz załącznika nr 3, załącznika nr 3.4, załącznika nr 4 i załącznika nr 13. W dniu 08.11.2019 wysłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE sprostowanie do ogłoszenia. W dniu 08.11.2019 r. zmodyfikowany SIWZ oraz sprostowanie do ogłoszenia zamieszczono poniżej.

ogłoszenie wysłane d [...].pdf

SIWZ zmodyfikowany 0 [...].zip

2019-11-08 15:27 Waldemar Piela Zamieszono ponownie w dniu 08.11.2019 r. informacje z zebrania potencjanych wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.[pełną treść - 3 strony ]

pełna treść informac [...].pdf

2019-11-08 15:21 Waldemar Piela w dniu 07.11.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Ełk odbyło się zebranie potencjalnych Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ełk w roku 2020”. W dniu 08.11.2019 r. zamieszczono informację z tego zebrania.

informacja z zebrani [...].pdf

2019-11-05 14:45 Waldemar Piela W dniu 05.11.2019 r. zamieszczono informację o terminie zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości treści SIWZ.

Informacja o spotkan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1148