Proceeding: PN 66/19 PN 66/19 -dostawa drobnego sprzętu medycznego -uzupełnieni

Deadlines:
Posted : 28-10-2019 17:28:00
Placing offers: 05-12-2019 09:00:00
Opening offers : 05-12-2019 09:05:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIK NR 3 .pdf pdf 86 2019-10-28 17:28:04 Proceeding
załącznik__nr_4_.docx docx 15.84 2019-10-28 17:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5 zm 02.docx docx 21.44 2019-10-28 17:28:00 Proceeding
Załącznik_nr_2_do_SIWZ-1.docx docx 24.57 2019-10-28 17:28:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1.xlsx xlsx 56.28 2019-10-28 17:28:00 Proceeding
SIWZ 66_19.BES.pdf pdf 1387.55 2019-10-28 17:28:00 Proceeding
wybór5.BES.pdf pdf 623.2 2020-02-03 11:34:11 Public message
wybó korektar 4.BES.pdf pdf 623.21 2020-02-03 12:40:51 Public message
wybór4.BES.pdf pdf 625.98 2020-01-29 13:47:42 Public message
unieważnienie2.BES.pdf pdf 661.71 2020-01-29 13:47:46 Public message
wybór3.BES.pdf pdf 251.69 2020-01-20 19:21:45 Public message
unieważnienie.BES.pdf pdf 665.5 2020-01-13 08:47:48 Public message
wybór2.BES.pdf pdf 690.29 2020-01-10 20:23:30 Public message
informacja na stronę.BES.pdf pdf 439.68 2020-01-10 09:09:57 Public message
korekta do wybór1.BES.pdf pdf 646.2 2019-12-31 10:40:22 Public message
wybór1.BES.pdf pdf 687.08 2019-12-30 14:03:49 Public message
ZESTAWIENIE66 .T.xlsx.xades xades 8.88 2019-12-05 22:10:36 Public message
ZESTAWIENIE66 .xlsx xlsx 538.83 2019-12-05 22:10:36 Public message
2019-OJS226-554289-pl.pdf pdf 97.17 2019-11-26 08:51:49 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 1zm .xlsx xlsx 57.13 2019-11-19 12:39:38 Public message
załącznik nr 3 zm.pdf pdf 91.23 2019-11-19 12:39:38 Public message
Załącznik nr 5 zm 03.docx docx 21.49 2019-11-19 12:39:38 Public message
zmiana wysłana dnia 19.11.2019.pdf pdf 96.24 2019-11-19 12:39:38 Public message
espd-request1.xml xml 138.08 2019-11-19 12:39:38 Public message
odpowiedzi całe.BES.pdf pdf 1013.22 2019-11-19 11:06:26 Public message
2019-OJS223-546989-pl.pdf pdf 67.52 2019-11-19 11:10:12 Public message
2019-OJS216-530120-pl.pdf pdf 67.38 2019-11-18 10:41:59 Public message
zmiana terminu PN 66 19.BES.pdf pdf 76.88 2019-11-14 20:44:43 Public message
Zmiana ogłoszenia wysłane PN 6619.pdf pdf 70.05 2019-11-14 20:45:01 Public message
ENOTICES_Gromkowski-2019-154180-NF14-PL.pdf pdf 70.14 2019-11-05 13:27:27 Public message
ENOTICES_Gromkowski-2019-153957-NF03-PL.pdf pdf 503.43 2019-11-05 12:45:42 Public message
espd-request.xml xml 142.28 2019-11-05 12:29:19 Public message
2019-OJS207-504101-pl.pdf pdf 1409.53 2019-10-28 17:51:57 Public message

Announcements

2020-02-03 12:40 Elżbieta Janicka-Suchacz W załączeniu
korekta do wybory z dnia 29.01.2020

wybó korektar 4.BES. [...].pdf

2020-02-03 11:34 Elżbieta Janicka-Suchacz W załączeniu
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

wybór5.BES.pdf

2020-01-29 13:48 Elżbieta Janicka-Suchacz W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu postępowania

wybór4.BES.pdf

unieważnienie2.BES.p [...].pdf

2020-01-20 19:22 Elżbieta Janicka-Suchacz W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

wybór3.BES.pdf

2020-01-13 08:48 Elżbieta Janicka-Suchacz

W załączeniu informacja o unieważnieniu części postępowania

unieważnienie.BES.pd [...].pdf

2020-01-10 20:24 Elżbieta Janicka-Suchacz W załączeniu
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 2

wybór2.BES.pdf

2020-01-10 09:10 Elżbieta Janicka-Suchacz W załączeniu przekazuję informację o poprawieniu omyłek w ofercie Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ANMAR Spółka z o. o. Sp. K. Ul. Strefowa 22

informacja na stron [...].pdf

2019-12-31 10:43 Elżbieta Janicka-Suchacz W załączeni modyfikacja wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania nr 35 i 75

korekta do wybór1.B [...].pdf

2019-12-30 14:04 Elżbieta Janicka-Suchacz
W załączeniu przesyłam informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - wybór częściowy

wybór1.BES.pdf

2019-12-05 22:10 Elżbieta Janicka-Suchacz W załączeniu
informacja z otwarcia ofert z dnia 05.12.2019

ZESTAWIENIE66 .T.xls [...].xades

ZESTAWIENIE66 .xlsx

2019-11-26 08:52 Elżbieta Janicka-Suchacz w załączeniu opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.11.2019

2019-OJS226-554289-p [...].pdf

2019-11-19 12:41 Elżbieta Janicka-Suchacz Zmianie uległ załącznik nr 3 a nie nr 2 jak błędnie podałam w poprzedniej wiadomości
2019-11-19 12:39 Elżbieta Janicka-Suchacz Dzień dobry,
W związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane do postępowania pytania informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP , Zamawiający dokonał zamian do SIWZ w zakresie załącznika nr 1, 3 oraz 5.
W załączeniu do niniejszej wiadomości przekazuję zmienioną treść załączników nr 1,2,i 5, a także wysłaną zmianę do treść ogłoszenia

ZAŁĄCZNIK NR 1zm .xl [...].xlsx

załącznik nr 3 zm.pd [...].pdf

Załącznik nr 5 zm [...].docx

zmiana wysłana dni [...].pdf

espd-request1.xml

2019-11-19 11:14 Elżbieta Janicka-Suchacz Dzień dobry,
W załączeniu treść zapytań i odpowiedzi na zadane pytania do postępowania PN 66/19, zmiana ogłoszenia opublikowana w dniu 19.11.2019r.

informuję, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 05.12.2019. Godziny i miejsce otwarcia pozostają bez zmian

odpowiedzi całe.BES. [...].pdf

2019-OJS223-546989-p [...].pdf

2019-11-18 10:41 Elżbieta Janicka-Suchacz W załączeniu zmiana ogłoszenia o przedłużeniu terminu składania ofert

2019-OJS216-530120-p [...].pdf

2019-11-14 20:45 Elżbieta Janicka-Suchacz Dzień dobry
w załączeniu informacja o przesunięciu terminu składania ofert
Elżbieta Janicka

zmiana terminu PN 66 [...].pdf

Zmiana ogłoszenia w [...].pdf

2019-11-05 13:28 Elżbieta Janicka-Suchacz W załączeniu prawidłowa wersja ogłoszenia o zmianie ogłoszenia do postępowania PN 66/19

ENOTICES_Gromkowski- [...].pdf

2019-11-05 12:45 Elżbieta Janicka-Suchacz Zamawiający informuje że dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofrt na dzień 18.11.2019r.Godziny i miejsce pozostają bez zmian

W załączeniu treść zmiany ogłoszenia ( wysłane)

ENOTICES_Gromkowski- [...].pdf

2019-11-05 12:29 Elżbieta Janicka-Suchacz W
załączeniu edytowalna wersja JEDZ- załącznika nr 3

espd-request.xml

2019-10-28 17:52 Elżbieta Janicka-Suchacz ogłoszenie

2019-OJS207-504101-p [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 6012