Proceeding: WYKONANIE USŁUG UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W LOKALACH ORAZ NA TERENACH ZEWNĘTRZNYCH MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO I 37 BIUR POWIATOWYCH ARIMR

Magdalena Nasiłowska
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Mazowiecki Oddział Regionalny
Deadlines:
Posted : 22-10-2019 12:18:00
Placing offers: 05-12-2019 10:00:00
Opening offers : 05-12-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
AKTYWNE_ZAL_6-7_2019.docx docx 52.47 2019-10-22 12:18:00 Proceeding
AKTYWNE_ZAL_1-4 _2019.docx docx 89.56 2019-10-22 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ ESPD.xml xml 136.94 2019-10-22 12:18:00 Proceeding
SIWZ_oraz_ZAL_1_7.pdf pdf 19433.45 2019-10-22 12:18:00 Proceeding
OGŁOSZENIE_2019-OJS204-497144-pl.pdf pdf 180.13 2019-10-22 12:18:00 Proceeding
OGŁ. O UDZ. ZAM_ZAD_2_2020-OJS086-204934-pl.pdf pdf 130.1 2020-05-05 13:25:14 Public message
OGŁ. O UDZ. ZAM_ZAD_1_2020-OJS028-065095-pl.pdf pdf 115.63 2020-02-10 15:42:11 Public message
WYBÓR NO_ZAD 2_WSZYSCY WYKONAWCY.pdf pdf 435.94 2020-02-05 15:59:30 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru zad nr 2 wszyscy Wykonawcy.pdf pdf 180.21 2020-01-30 14:30:11 Public message
WYBÓR_NO_WSZYSCY WYKONAWCY.pdf pdf 738.63 2019-12-23 15:35:33 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_05.12.19.pdf pdf 355.97 2019-12-05 14:50:54 Public message
OGŁOSZENIE_2019-OJS226-555431.pdf pdf 69.46 2019-11-22 19:09:17 Public message
Zmiana ogłoszenia_19.11.19.pdf pdf 72.4 2019-11-19 13:05:18 Public message
Zawiadomienie o zmianie SIWZ.pdf pdf 262.58 2019-11-19 12:59:28 Public message
KOREKTA_PK-PN_2610.4.2019.BJ.pdf pdf 809.6 2019-11-13 15:21:43 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW.pdf pdf 1693.83 2019-11-13 15:00:25 Public message
PK-PN_2610.4.2019.BJ.pdf pdf 823.83 2019-11-13 15:00:54 Public message

Announcements

2020-05-05 13:26 Katarzyna Maciejewska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zadanie 2 - 2020/S 086-204934

OGŁ. O UDZ. ZAM_ZAD_ [...].pdf

2020-02-10 15:43 Beata Jabłońska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zadanie 1 - 2020/S 028-065095

OGŁ. O UDZ. ZAM_ZAD_ [...].pdf

2020-02-05 16:01 Beata Jabłońska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zadaniu nr 2.

WYBÓR NO_ZAD 2_WSZYS [...].pdf

2020-01-30 14:30 Magdalena Nasiłowska Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty zadanie nr 2

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2019-12-23 15:36 Beata Jabłońska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zadaniu nr 1 i w Zadaniu nr 2.

WYBÓR_NO_WSZYSCY WYK [...].pdf

2019-12-05 14:51 Beata Jabłońska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2019-11-22 19:10 Beata Jabłońska Ogłoszenie o zmianie (zmiana terminu)

OGŁOSZENIE_2019-OJS2 [...].pdf

2019-11-19 13:05 Beata Jabłońska Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.11.2019 r.

Zmiana ogłoszenia_19 [...].pdf

2019-11-19 13:00 Beata Jabłońska Zmiana treści SIWZ - informacja Zamawiającego z dnia 19.11.2019 r.

Zawiadomienie o zmia [...].pdf

2019-11-13 15:21 Beata Jabłońska W związku z omyłkowym opublikowaniem niepodpisanej wersji protokołu postępowania Zamawiający udostępnia poprawną wersję protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

KOREKTA_PK-PN_2610.4 [...].pdf

2019-11-13 15:07 Beata Jabłońska Informacja Zamawiającego z dnia 13.11.2019 r. - odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ.
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

PK-PN_2610.4.2019.BJ [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1368