Proceeding: WIM.271.1.43.2019 WIM.271.1.43.2019 Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93

Deadlines:
Posted : 18-10-2019 19:59:00
Placing offers: 04-12-2019 12:00:00
Opening offers : 04-12-2019 12:30:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

UWAGA! Z UWAGI NA ZBYT DUŻY ROZMIAR PLIKU ZAŁ. 3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZOSTAŁ ZAMIESZCZONY NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO POD ADRESEM http://bip.um.swinoujscie.pl/przetarg/28089/wim-271-1-43-2019#legal


Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 9 wykaz_robot - Obwodnica.docx docx 17.93 2019-10-18 19:59:00 Proceeding
zał. nr 8 wykaz osob - Obwodnica.docx docx 20.23 2019-10-18 19:59:00 Proceeding
zał. nr 7 wzór zobowiązania - Obwodnica.docx docx 19.8 2019-10-18 19:59:00 Proceeding
zał. nr 6 oswiadcz_o_przynal_do_grupy_kap - Obwodnica.docx docx 18.18 2019-10-18 19:59:00 Proceeding
zał. nr 5 wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Obwodnica.docx docx 19.94 2019-10-18 19:59:00 Proceeding
zał. nr 2.4 wzór karty gwarancyjnej - Obwodnica.docx docx 19.53 2019-10-18 19:59:00 Proceeding
zał. nr 2.3 wykaz dokumentacji - Obwodnica.docx docx 20.18 2019-10-18 19:59:00 Proceeding
zał. nr 2.1 OPZ - Obwodnica Wschodnia.doc doc 90 2019-10-18 19:59:00 Proceeding
zał. nr 1 formularz_oferty Obwodnica.doc doc 81.5 2019-10-18 19:59:00 Proceeding
zał nr 2 2 zakres rzecowo-finansowy Obwodnica.xlsx xlsx 113.59 2019-10-18 19:59:00 Proceeding
zał nr 2 Umowa do SIWZ - OBWODNICA -.doc doc 332.5 2019-10-18 19:59:00 Proceeding
Wzór_oświadczenie_RODO.docx docx 23.16 2019-10-18 19:59:00 Proceeding
SIWZ Obwodnica.doc doc 386 2019-10-18 19:59:00 Proceeding
2019-OJS202-490151-pl.pdf pdf 171.24 2019-10-18 19:59:00 Proceeding
espd-request.xml xml 131.2 2019-10-18 19:59:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 82.84 2019-10-18 19:59:00 Proceeding
wynik publ.pdf pdf 1890.81 2019-12-12 14:10:36 Public message
WIM 271 1 43 2019- Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 400.7 2019-12-04 15:47:02 Public message
SIWZ Obwodnica - zmiana nr 3.doc doc 396 2019-11-28 12:13:01 Public message
Dezyzja nr 02-DR-2018.pdf pdf 8946.94 2019-11-28 10:17:50 Public message
SIWZ - Obwodnica – zmiana nr 3.doc doc 388.5 2019-11-28 10:17:50 Public message
WIM.271.1.43.2019 - zmiana nr 3.pdf pdf 56.03 2019-11-28 10:17:50 Public message
zał nr 2 Umowa do SIWZ - OBWODNICA - zmiana nr 3.doc doc 341 2019-11-28 10:17:50 Public message
zał. nr 2.1 OPZ - Obwodnica Wschodnia - zmiana nr 3.doc doc 89 2019-11-28 10:17:50 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 4540.08 2019-11-27 16:31:56 Public message
opublikowane ogł 2 o zm.pdf pdf 76.18 2019-11-19 13:37:07 Public message
ogł zm 2.pdf pdf 76.69 2019-11-14 14:25:44 Public message
ogł wysł zm 1.pdf pdf 76.46 2019-10-18 20:11:09 Public message
SIWZ Obwodnica - zmiana nr 1.doc doc 396.5 2019-10-18 20:11:09 Public message
WIM.271.1.43.2019 - Budowa obwodnicy wschodniej - zmiana nr 1.pdf pdf 1470.72 2019-10-18 20:11:09 Public message
zał. nr 1 formularz_oferty Obwodnica - zmiana nr 1.doc doc 100.5 2019-10-18 20:11:09 Public message

Announcements

2019-12-12 14:10 Ewa Bimkiewicz W załączniku przekazuję informację o rozstrzygnięciu postępowania.

wynik publ.pdf

2019-12-04 15:47 Ewa Bimkiewicz W załączniku przekazuję informację z otwarcia ofert.

WIM 271 1 43 2019- I [...].pdf

2019-11-28 12:14 Ewa Bimkiewicz Zamawiający omyłkowa zamieścił błędny SIWZ.
Obowiązuje wersja załączona do niniejszej wiadomości.

SIWZ Obwodnica - zmi [...].doc

2019-11-28 10:17 Ewa Bimkiewicz W załączniku przekazuję informację o zmianie nr 3

Dezyzja nr 02-DR-201 [...].pdf

SIWZ - Obwodnica – z [...].doc

WIM.271.1.43.2019 - [...].pdf

zał nr 2 Umowa do S [...].doc

zał. nr 2.1 OPZ - Ob [...].doc

2019-11-27 16:32 Ewa Bimkiewicz W załączniku przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-11-19 13:37 Ewa Bimkiewicz Przekazuję opublikowane w DzU UE ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

opublikowane ogł 2 o [...].pdf

2019-11-14 14:25 Ewa Bimkiewicz Przekazuję ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogł zm 2.pdf

2019-10-18 20:11 Ewa Bimkiewicz W załączniku przekazuję ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz ze zmianą SIWZ

ogł wysł zm 1.pdf

SIWZ Obwodnica - zmi [...].doc

WIM.271.1.43.2019 - [...].pdf

zał. nr 1 formularz_ [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 924