Proceeding: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Łokietka w Bydgoszczy– zadanie 23, znak sprawy 2019/S 197-479811

Deadlines:
Posted : 11-10-2019 11:00:00
Placing offers: 13-11-2019 13:00:00
Opening offers : 13-11-2019 13:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu: 

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Łokietka w Bydgoszczy - zadanie 23


 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki do SIWZ.

 Aby otworzyć plik zawierający Załącznik nr 1 do SIWZ, należy zapisać wszystkie załączniki oznaczone "Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy", a cała zawartość będzie możliwa do podglądu w pliku "Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy.zip"


Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 499.44 2019-10-11 11:00:00 Proceeding
2019-03-29 harmonogram - wzór.xlsx xlsx 27.48 2019-10-11 11:00:00 Proceeding
2018-12-14 Oświadczenie kierownika budowy.docx docx 596.28 2019-10-11 11:00:00 Proceeding
5. Załącznik nr 5 - WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW ODBIOROWYCH SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH.docx docx 99.65 2019-10-11 11:00:00 Proceeding
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy na roboty budowlane.pdf pdf 519.66 2019-10-11 11:00:00 Proceeding
3. Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz oferty.doc doc 73.5 2019-10-11 11:00:00 Proceeding
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc doc 185.5 2019-10-11 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Projekt wykonawczy.zip zip 4016.09 2019-10-11 11:00:00 Proceeding
2019-10-11 Ogłoszenie o zamówieniu 2019_S197-479811.pdf pdf 168.77 2019-10-11 11:00:00 Proceeding
2019-12-03 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 438.21 2019-12-03 11:27:31 Public message
2019-11-13 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 300.05 2019-11-13 14:35:13 Public message

Announcements

2019-12-03 11:27 Agata Budzyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku:

2019-12-03 Informacj [...].pdf

2019-11-13 14:35 Magdalena Urban 2019-11-13 Informacja z otwarcia ofert

2019-11-13 Informacj [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 3

Send a message to buyer