Proceeding: Dostawa leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białe (znak sprawy: DZP.271.35.2019)

Aurelia Wójcik
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 11-10-2019 12:24:00
Placing offers: 13-11-2019 10:00:00
Opening offers : 13-11-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
siwz z załącznikami na bip.zip zip 12895.69 2019-10-11 12:24:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane DUUE.pdf pdf 154.64 2019-10-11 12:24:00 Proceeding
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania.pdf pdf 997.9 2019-11-28 19:54:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 736.4 2019-11-13 12:25:31 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do siwz nr 2.pdf pdf 1115.75 2019-11-05 14:18:38 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do siwz.zip zip 1748.94 2019-10-29 14:14:45 Public message

Announcements

2019-11-28 19:54 Aurelia Wójcik informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 1,2 i 4 oraz unieważnieniu postępowania prowadzonego w pakiecie nr 3

informacja o wyborze [...].pdf

2019-11-13 12:25 Aurelia Wójcik Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-11-05 14:19 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do siwz nr 2

zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

2019-10-29 14:15 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do siwz

zapytanie i wyjaśnie [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 465

Send a message to buyer