Proceeding: DAZ-ZP.272.70.2019 Dostawa licencji oprogramowania biurowego i serwerowego

Departament Zamówień Publicznych i Administracji
Województwo Pomorskie
Deadlines:
Posted : 11-10-2019 09:55:00
Placing offers: 13-11-2019 12:00:00
Opening offers : 13-11-2019 12:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 164.73 2019-10-11 09:55:00 Proceeding
załącznik nr 4 JEDZ.xml xml 100.73 2019-10-11 09:55:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1214.15 2019-10-11 09:55:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_2019_S 197_477937.pdf pdf 160.53 2019-10-11 09:55:00 Proceeding
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 273.12 2019-11-26 12:17:18 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 206 2019-11-13 14:01:15 Public message
wzór oświadczenia grupa kapitałowa.docx docx 15.3 2019-11-13 14:01:33 Public message
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu - Dostawa licencji oprogramowania biurowego i serwerowego.pdf pdf 74.37 2019-10-24 13:15:17 Public message

Announcements

2019-11-26 12:17 Departament Zamówień Publicznych i Administracji zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-11-13 14:04 Departament Zamówień Publicznych i Administracji informacja z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o grupie kapitałowej dot. postępowania DAZ-ZP.272.70.2019 na Dostawę licencji oprogramowania biurowego i serwerowego

informacja z otwarci [...].pdf

wzór oświadczenia gr [...].docx

2019-10-24 13:16 Departament Zamówień Publicznych i Administracji Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu - Dostawa licencji oprogramowania biurowego i serwerowego.

Sprostowanie do ogło [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 665

Send a message to buyer