logo
Sebastian
Szota
   

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.

PZ- Dział Logistyki i Zakupów

Electronic auction: Kształtowniki z dostawą (zl.1688 - B2,B1) (ID 264129)

Starting date: 11-10-2019 10:41:00

To the end: finished

What is the minimum increment? 400.00 PLN
What is the maximum value of the contract? 46 658.83 PLN
How much are the prolongations of the auction (extra times)? 2 min
From which price is increment counted? suppliers
Does the offer must be placed on all positions? No
Kind of offer prices net
expand

icon Buyer requirements

Sposób dostawy: po stronie dostawcy do dnia 18-10-2019

Materiał produkcji Krajów Unii Europejskiej.

Płatność: przelew 45 dni

Wszystkie warunki aukcji muszą zostać spełnione.

W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy za każdy dzień opóźnienia kary umowne w wysokości 1% wartości zamówienia.

Wybór Wykonawcy/Dostawcy: 

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa wartość za daną pozycję będących przedmiotem postępowania przy założeniu spełnienia przez Oferenta/Wykonawcę wszystkich wymogów postępowania. W przypadku równych cen na danej pozycji zamówienie zostanie udzielone Oferentowi/Wykonawcy, którego wartość oferty na daną pozycję jest najniższa, a w przypadku równych cen dla obydwu pozycji temu Oferentowi/Wykonawcy, który złoży ofertę jako pierwszy.
icon Buyer messages

  • Buyer has not posted additional messages ...

icon SUBJECT OF INQUIRY Odśwież widok transakcji

Offers displayed in net prices
No. Product name description and attachments Quantity /Unit
Net Price MAX /unit

Estimated net price/unit
1 Dwuteownik HEA240 S235JR EN10025 atest 3.1 3sztxL=13000mm
Materiał produkcji Krajów Unii Europejskiej
Dostawa do 18-10-2019
2352 kg 2.45 PLN ***
2 Dwuteownik HEA240 S235JR EN10025 atest 3.1 9sztxL=15000mm
Materiał produkcji Krajów Unii Europejskiej
Dostawa do 18-10-2019
8140 kg 2.44 PLN ***
3 Ceownik 300 S355J2 EN10025 atest 3.1 10sztxL=12000mm
Materiał produkcji Krajów Unii Europejskiej
Dostawa do 18-10-2019
5544 kg 2.79 PLN ***
4 Ceownik 300 S355J2 EN10025 atest 3.1 2sztxL=13000mm
Materiał produkcji Krajów Unii Europejskiej
Dostawa do 18-10-2019
1200 kg 2.47 PLN ***
5 Ceownik 400 S355J2 EN10025 atest 3.1 1sztxL=13000mm
Materiał produkcji Krajów Unii Europejskiej
Dostawa do 18-10-2019
933 kg 2.79 PLN ***
Offer value:

Legend:

  •  Ranking place  |
  • Leading offer  |
  • Best offer (ex aequo)  |
  • Value higher than the maximum |