Proceeding: Masa klejowo uszczelniająca BETAMATE 7120 i itp.

Janusz Kuriata
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Division: Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie
Deadlines:
Posted : 10-10-2019 13:13:00
Placing offers: 14-10-2019 13:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

1. Dostawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:

a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w zapytaniu,

b) są fabrycznie nowe.

2. Dostawca dołączy (jeśli jest to wymagane) do każdego dostarczanego do Odbiorcy asortymentu stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości producenta lub innego uprawnionego podmiotu potwierdzające zgodność produktu z deklarowanymi parametrami technicznymi i jakościowymi.

3. Zamawiający zastrzega sobie:

a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;

b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;

c/ możliwość swobodnego wyboru oferty.

4. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.

5. Dostawa do Magazynu Zakładowego w Olsztynie - dokładny adres będzie podany w Zamówieniu.

a/ koszt transportu do Zamawiającego po stronie Wykonawcy.

b/forma płatności - przelew 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury.

c\ termin realizacji - 7 dni od dnia otrzymania zamówienia.

6. Osoby do kontaktu: Janusz Kuriata kom. 785 855 331 lub Leszek Zimnicki kom. 785 855 330.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Masa klejowo uszczelniająca BETAMATE 7120 600ml - 40 pkg. - (0)
2 Podkład do tworzyw i farb BATAPRIME 250ml - 10 pkg. - (0)
3 Podkład do szkła BETAPRIME 250ml - 10 pkg. - (0)
4 Aktywator BETACLEAN 1 litr - 2 pkg. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2402 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury , proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji - 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 142

Send a message