Proceeding: WYCINKA DRZEW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH PIELĘGNACJĄ PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W 2019 ROKU Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI

Izabela Szukiel
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Department: RDW w Żołędowie
Deadlines:
Posted : 11-10-2019 23:43:00
Placing offers: 13-11-2019 09:45:00
Opening offers : 13-11-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
5. SIWZ Wycinka drzew - 2019 rok OSTATECZNA.pdf pdf 1331.48 2019-10-11 23:43:00 Proceeding
6. JEDZ - Wycinka drzew - 2019 rok.zip zip 84.72 2019-10-11 23:43:00 Proceeding
4. SST Pielęgnacja drzew.doc doc 60.5 2019-10-11 23:43:00 Proceeding
3. SST Wycinka drzew.docx docx 25.05 2019-10-11 23:43:00 Proceeding
2. Specyfikacja ogólna D-000000-2013.doc doc 246.5 2019-10-11 23:43:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu TED.pdf pdf 175.3 2019-10-11 23:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TED.pdf pdf 154.58 2019-12-06 13:11:29 Public message
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 251.08 2019-11-25 07:23:39 Public message
7.5.1. Informacja o wyborze - Drzewa.pdf pdf 444.57 2019-11-22 23:54:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Wycinka drzew.pdf pdf 1310.55 2019-11-13 12:50:37 Public message
espd-request.pdf pdf 85.57 2019-11-12 09:23:29 Public message
espd-request.xml xml 146.38 2019-11-12 09:23:29 Public message
README.txt txt 0.93 2019-11-12 09:23:40 Public message

Announcements

2019-12-06 13:11 Izabela Szukiel Zamawiający informuje o udzieleniu zamówienia na CZĘŚĆ NR 2, zgodnie z załącznikiem.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-11-25 07:23 Izabela Szukiel Informacja o unieważnieniu postępowania - CZĘŚĆ NR 1.

Informacja o unieważ [...].pdf

2019-11-22 23:55 Izabela Szukiel Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

7.5.1. Informacja o [...].pdf

2019-11-13 13:08 Izabela Szukiel Zamawiający zamieszcza informację w otwarcia ofert. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla CZĘŚCI NR 1 i 2 łącznie to 240.377,52 zł gross (w tym CZĘŚĆ NR 1 - 156.864,25 zł brutto, CZĘŚĆ NR 2 - 83.513,27 zł brutto).

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-11-12 09:25 Izabela Szukiel W związku z informacją o problemach z ładowaniem się plików JEDZ, Zamawiający jeszcze raz wrzuca załączniki do postępowania.

espd-request.pdf

espd-request.xml

README.txt

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 475

Send a message to buyer