Proceeding: Dostawa ciśnieniomierzy

Marcin Baraniak
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Division: Dział Obsługi Zakupów
Deadlines:
Posted : 09-10-2019 14:13:00
Placing offers: 14-10-2019 10:00:00
Opening offers : 14-10-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Image

Projekt: "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-0160/18  

Szanowni Państwo,

W imieniu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu informujemy o zapytaniu ofertowym na dostawę: ciśnieniomerzy, realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.).

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel:  618546873

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Ciśnieniomierz Gamma 5 zestaw gabinetowy 3 mankiety - 6 pc. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Aleksandra Fredry 10
61-701, Poznań
(0)
2 Ciśnieniomierz mechaniczny dla dzieci skala o zakresie 0-300 mmHg podziałka co 2 mmHg, większe wskaźniki co 10 mmHg dla łatwiejszego odczytu dokładność pomiaru +/- 3 mmHg gruszka wykonana z PVC z obrotowym, precyzyjnym zaworem nylonowy rękaw zestaw zawiera min. 2 mankiety: dla dzieci o wymiarach 34,5x11 cm oraz dla niemowląt o wymiarach 25,5x7,5 cm 4 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2402 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Termin dostawy - - (0)
Unlock the form

The number of page views - 161

Send a message