Proceeding: Dostawa wraz z montażem mierników paliwa w ilości 15 sztuk.

Marzena Paszulewicz
Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
Deadlines:
Posted : 09-10-2019 13:14:00
Placing offers: 14-10-2019 09:00:00
Opening offers : 14-10-2019 09:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zapraszamy wykonawców do składania ofert na dostawę wraz z montażem mierników paliwa (licznik zużycia paliwa) w ilości 15 sztuk do ambulansów (MB S 419) zakupionych w roku 2019 przez Pogotowie Ratunkowe. 

Licznik powinien spełniać następujące wymagania: 

1/dane cyfrowe z komputera silnika pobrane bez konieczności stosowania mechanicznych przepływomierzy;

2/zasilanie 12 V;

3/dokładność pomiaru  +/- 1 % 

4/ czas pamięci wszystkich stanów licznika bez zasilania do 10 lat;

5/ temperatura pracy od -20 stopni C do  + 60 stopni C

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę zostanie podpisana umowa.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy; 

- dodatkowe koszty np. dostawa, montaż: po stronie Wykonawcy;  

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 24 miesięcy;  


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 71/77 31 441 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

2019-10-14 13:38 Marzena Paszulewicz Szanowni Państwo,
informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta przez Wykonawcę I&Q Intelligent Vehicle Renata Szczepankowska, która została uznana za najkorzystniejszą i spełniającą wymogi Zamawiającego .

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 miernik paliwa należy wycenić 1 sztukę wraz z montażem 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Dostawa - Koszt dostawy oraz montaż po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy - 14 dni od dnia podpisania umowy, proszę potwierdzić. (0)
5 Gwarancja - min. 24 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy. (0)
Unlock the form

The number of page views - 3

Send a message to buyer